Evenementen

Seminarie Afrikaanse Letterkunde

Seminarie Afrikaanse Letterkunde, 7 tot 13 juli 2002 Limburgs Universitair Centrum Diepenbeek, België Seminarie Afrikaanse Letterkunde Van 7 tot 13 juli wordt aan het Limburgs Universitair Centrum het tweede Seminarie Afrikaanse Letterkunde georganiseerd. Het gaat om een inleidend seminarie op academisch niveau over diverse facetten van de Afrikaanse letterkunde. Er worden 18 sessies van 1,5 uur elk georganiseerd met in de vooravond nog een culturele activiteit in verband met het Afrikaans en/of Zuid-Afrika. De doelgroep zijn docenten Nederlands en Germanistiek en gevorderde letterkunde studenten. Het seminarie is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de PUK-kanselierstrust van de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. De inhoudelijke invulling van de sessies berust bij Prof. Dr. Willie Burger van de Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg en bij Dr. Erika Lemmer van de Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. Willie Burger biedt het Afrikaanse proza aan, Erika Lemmer is verantwoordelijk voor de poëzie. De volgende onderwerpen komen aan bod: Proza - Afrikaans en Nederlands - N.P. van Wyk Louw en H.C. Bosman - Ouder en nieuwer proza - Bart Nel van Johannes van Melle - Ons is nie almal so nie van Jeanne Goosen - Fictie en geschiedenis - Vatmaar van A.H.M. Scholtz - Hierdie lewe van Karel Schoeman - Verliesfontein van Karel Schoeman - Kroniek uit die doofpot van John Miles - De arbeidersroman; naturalisme in de jaren '90 - Triomf van Marlene van Niekerk - Het schrijven van verhalen - Duiwelskloof van A.P. Brink Poëzie - Het contrast Europa-Afrika - Het intertekstuele gesprek in de poëzie - Ecokritiek: mens, tekst en omgeving - Ecokritiek: pelgrimsreizen en sacrale ruimten - 'Geil en giftig': vrouwen aan het woord - Maskers en mythes: historische grondstoffen in versvorm - H.J. Pieterse: Die burg van hertog Bloubaard - Fotogedichten over Marilyn Monroe - Van Koos du Plessis tot Koos Kombuis: muziek en lyriek Willie Burger is sedert 1998 professor Afrikaanse letterkunde aan de Randse Afrikaanse Universiteit. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit van Zululand. Zijn doctorsgraad behaalde hij in 1994 met een proefschrift over het postmodernisme in het proza. Hij heeft over een wijde verscheidenheid van onderwerpen gepubliceerd in vaktijdschriften en boeken. Zijn grootste belangstellingsgebieden zijn narratieve zingeving, narratieve identiteit en historiografische fictie. Sedert 2000 is hij voorzitter van de Afrikaanse letterkundevereniging. Erika Lemmer begon haar beroepsloopbaan als procureur maar schakelde al vlug over naar de letterkunde. Zij was verbonden aan de Universiteit van Pretoria en de Universiteit van die Noordweste maar doceert thans Afrikaanse letterkunde aan de Unisa. Haar academische interesse gaat vooral uit naar de hedendaagse Afrikaanse letterkunde en de ecokritiek. Plaats en datum Het seminarie heeft plaats aan het Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek (bij Hasselt), België van 7 tot 13 juli 2002. Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 EUR en omvat cursusmateriaal en de maaltijden. De uiterste datum voor inschrijving is 15 juni 2002. Om organisatorische redenen wordt een vroegtijdige opgave van deelname erg op prijs gesteld. Accomodatie en bijkomende inlichtingen Accommodatie is mogelijk in: 1. een studentenkamer voor 75 EUR voor de seminarieweek van zondagavond tot zaterdagmorgen 2. een hotel voor ongeveer 55 EUR per dag (ontbijt inbegrepen). Als u wilt dat accommodatie gereserveerd wordt, gelieve dit op de inschrijvingsstrook aan te duiden. Het seminarie begint op zondag 7 juli om 19.00 u. met een kaas-en-wijn ontvangst en eindigt zaterdagmorgen 13 juli omstreeks 10.00 u. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Prof. Dr. Luc Renders Vakgroep Talen Limburgs Universitair Centrum 3590 Diepenbeek België Tel. +32 (0)11-26.86.83 Fax +32 (0)11-26.87.66 E-mail: luc.renders@luc.ac.be ---- INSCHRIJVINGSSTROOK Deze inschrijvingsstrook alleen per post terugsturen Inschrijving seminarie Afrikaanse letterkunde Naam: ............................ Adres: ........................... Telefoon: ........................ Fax: ............................. Email: ........................... Schrijft zich in voor het seminarie Afrikaanse letterkunde en betaalt 150 Euro, plus de eventuele bankkosten, via: o Eurocard/Master Card o Visa o Overschrijving* Kaartnummer: ..................... Vervaldatum: ..................... Kaarthouder: ..................... Datum: ........................... Handtekening kaarthouder: ........ Wenst van zondagavond tot zaterdagmorgen accommodatie te bespreken in: o Een studentenkamer o Een hotelkamer * overschrijven op rekeningnummer 001-0187079-42 op naam van Limburgs Universitair Centrum, 3590 Diepenbeek, België, swiftcode Fortis bank-Hasselt GEBABEBB-36A met vermelding: Seminarie Afrikaans Terugsturen aan: Prof. Dr. Luc Renders Vakgroep Talen Limburgs Universitair Centrum Universitaire campus 3590 Diepenbeek België

Wat?Seminarie Afrikaanse Letterkunde
Waar?Diepenbeek,
Wanneer?07/07/2002 tot 13/07/2002