Evenementen

Tien jaar VSB Poëzieprijs

Op woensdag 23 en donderdag 24 april 2003 vinden in De Rode Hoed (Keizersgracht 102) diverse festiviteiten plaats rondom de uitreiking van de VSB Poëzieprijs: Jong Dichttalent, Poëzie op muziek, Jongerendebat, Poëzieslam en Dichtersavond. Er zijn ook poëzieslams en dichtersavonden elders in het land op andere data.

Dit jaar bestaat de VSB Poëzieprijs 10 jaar. Het is de belangrijkste literaire prijs voor een bundel poëzie in het Nederlandse taalgebied. De activiteiten rond de prijs zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot festivalformaat, met een grote variëteit aan programma’s voor een even divers publiek. Daarvoor werkt Stichting VSB Poëzieprijs samen met De Rode Hoed, School der Poëzie en Stichting Schrijven.

Op initiatief van De Rode Hoed werd de VSB Poëzieprijs eind 1993 ingesteld door het VSB Fonds, dat ook de programma’s ondersteunt. De prijs bedraagt € 25.000,00 en is bestemd voor een bundel Nederlandstalige poëzie. Deze moet een eerste druk hebben gehad in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. De prijs, en de programma’s rond de prijs, zijn ondergebracht in Stichting VSB Poëzieprijs. In het bestuur hebben thans zitting: (voorzitter - vacature), mr. J.G. Brummelhuis (penningmeester), de heer L.H. Zelders (secretaris) en prof.dr. J.D.F. van Halsema. De Rode Hoed ‘levert’ de projectleider, Myrle Tjoeng.

De winnaars tot dusver:

  • Hugo Claus – ‘De Sporen’ (1994);
  • Huub Beurskens – ‘Aangod en de afmens’ (1995);
  • Leo Vroman – ‘Psalmen en andere gedichten’ (1996);
  • Gerrit Kouwenaar – ‘de tijd staat open’ (1997);
  • Rutger Kopland – ‘Tot het ons loslaat’ (1998);
  • Esther Jansma – ‘Hier is de tijd’ (1999);
  • K. Michel – ‘Waterstudies’ (2000);
  • Kees Ouwens – ‘Mythologieën’ (2001);
  • Anneke Brassinga - ‘Verschiet’ (2002).
Gemiddeld zenden Nederlandse en Vlaamse uitgevers per jaar zo’n 75 bundels in. Een onafhankelijke jury beoordeelt deze bundels.

Zie voor meer informatie http://www.vsbpoezieprijs.nl of bel +31 (0)20 6385606, e-mail info@vsbpoezieprijs.nl.

Wat?Tien jaar VSB Poëzieprijs
Waar?Amsterdam,
Wanneer?23/04/2003 tot 24/04/2003