Evenementen

Week van de Alfabetisering 2007

Dit jaar vindt de Week van de Alfabetisering plaats van zaterdag 8 tot en met vrijdag 14 september. Gedurende de hele week worden op diverse plaatsen activiteiten georganiseerd om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

In Nederland zijn naar schatting 1,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat zij zoveel moeite hebben met lezen en schrijven, dat zij hiervan in het dagelijks leven, thuis, op school en op het werk hinder ondervinden. Van deze 1,5 miljoen zijn 1 miljoen mensen geboren en opgegroeid in Nederland en 500.000 hebben een niet-Nederlandse achtergrond.

Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid en laten vele organisaties zien met welke concrete projecten zij laaggeletterdheid bestrijden.

De Week gaat van start met een landelijke Aftrap op zaterdag 8 september. Deze dag is in 1966 door de Unesco uitgeroepen tot Internationale dag van de Alfabetisering.

Op maandag 10 september start Stadsregio Rotterdam een serie themadagen over laaggeletterdheid op diverse scholen in de regio. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders en kinderen.

Dinsdag 11 september lanceert CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) een interactieve computercursus. CWI heeft deze e-learning module ontwikkeld voor alle medewerkers. Hiermee leren zij hoe zij laaggeletterdheid bij hun cliënten kunnen signaleren en hoe zij hen kunnen stimuleren om een cursus lezen en schrijven te gaan volgen. Deze module wordt op 11 september landelijk en tegelijkertijd in alle lokale vestigingen van CWI gelanceerd door mw. H. Berben, Lid Raad van Bestuur van CWI.

Op woensdagmiddag 12 september vindt in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam een feestelijke bijeenkomst plaats rond de jaarlijkse uitreiking van de Nationale Alfabetiseringsprijzen. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal een toespraak houden en de prijzen uitreiken. De prijzen zijn ingesteld in 2004 en worden toegekend aan innovatieve projecten met een landelijke voorbeeldwerking.
Tijdens de bijeenkomst zal H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden haar jaarlijkse toespraak houden.
Hierna vindt de landelijke première plaats van de documentaire ONGELETTERD. De film toont op indringende wijze het leven van een jonge laaggeletterde vrouw, die door beter te leren lezen en schrijven haar gevoel van eigenwaarde vergroot. De documentaire is een coproductie van Memphis Film en Television en de NCRV.

In de Week wordt evenals voorgaande jaren een speciale aflevering van het taalspelprogramma Lingo uitgezonden die in het teken staat van laaggeletterdheid. De uitzenddatum is nog niet bekend.

Donderdag 13 september staat in het teken van de duidelijkheid van informatie. In Leidschendam-Voorburg vindt de Dag van de Duidelijkheid plaats met een gevarieerd programma. Onder anderen staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zullen een toespraak houden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Gemeente Den Haag en diverse bedrijven lanceren nieuwe projecten en laten zien hoe zij de duidelijkheid van hun informatie verbeteren.

De fototentoonstelling Taal Centraal is vanaf de Week van de Alfabetisering tot en met eind 2007 nog zeven keer te zien in de Openbare Bibliotheek van Almelo, Hengelo, Capelle aan den IJssel, Hoogeveen, Baarn, Haarlem en Bleiswijk. Taal Centraal laat foto’s zien van mensen die op verschillende plekken lezen. Thuis met een boek op de bank, op school of met een krant in de trein. Hiermee willen de Openbare Bibliotheken de aandacht vestigen op het grote aantal mensen die het plezier van het lezen niet kennen omdat zij grote moeite hebben met lezen.

De Week wordt op vrijdag 14 september afgesloten met de presentatie van een nieuwe boekenserie onder de titel Leeslicht. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren lanceert in de Week van de Alfabetisering, in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en enkele sponsors, een serie makkelijk leesbare boeken voor laaggeletterden onder de titel Leeslicht. De nieuwe boeken zijn door bekende schrijvers geschreven. Marjan Berk en Yvonne Kroonenberg hebben zelf bestaande verhalen bewerkt en van Kader Abdolah zijn bestaande verhalen ´hertaald´ in eenvoudig Nederlands.

In september wordt ook de succesvolle televisieserie Lees en Schrijf! herhaald. Lees en Schrijf! is een laagdrempelige en effectieve manier voor laaggeletterde volwassenen in Nederland om te leren omgaan met alledaagse schrijf- en leestaken. De aanpak bestaat uit een televisieserie die wordt uitgezonden op regionale zenders, een werkboek, website, bellijn en een promotiecampagne. De hele multimediaproductie is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Het grootste deel is gefinancierd vanuit het Aanvalsplan Laaggeletterdheid: Van A tot Z betrokken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels zijn bijna 14.000 exemplaren van het werkboek aangevraagd. Op de website zijn ruim 10.000 personen actief. De serie is eerder uitgezonden van maart tot en met juni 2007. Op dit moment wordt gewerkt aan Lees en Schrijf! 2, dat voorjaar 2008 van start gaat.

Stichting Lezen & Schrijven is in mei 2004 gelanceerd en heeft als doel om geletterdheid op een innovatieve en doelgerichte wijze breed te verankeren in de samenleving. De stichting wil laaggeletterdheid helpen voorkomen en verminderen door concrete projecten te initiëren en publieke en private organisaties bijeen te brengen. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven.

Wat?Week van de Alfabetisering 2007
Van Aftrap tot Leeslicht
Waar?, Nederland
Wanneer?08/09/2007 tot 14/09/2007
Meer informatie?Stichting Lezen & Schrijven
Betty Anne Pynn
070 302 2660
bap@lezenenschrijven.nl
Website