Evenementen

LVVN-congres 'Van toen, nu en straks'

In mei 1987 werd de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) opgericht. Belangrijkste aanleiding: de beperkte beroepsperspectieven van neerlandici. Een baan nemen in het onderwijs stond in 1987 gelijk aan langdurige werkloosheid. Een groepje betrokkenen, afkomstig uit alle sectoren van de neerlandistiek, besloot dat het roer om moest.

Anno 2007 is de LVVN uitgegroeid tot informatie- en discussieplatform. Tegelijkertijd is er het een en ander veranderd in de neerlandistiek en in de positie van neerlandici op de arbeidsmarkt. Een baan buiten het onderwijs is voor hen inmiddels de normaalste zaak van de wereld.

De LVVN blijft echter actief. De inhoud van het schoolvak Nederlands staat ter discussie, er is een tekort aan academisch opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs en de neerlandistiek is versplinterd. Hoog tijd voor hernieuwde actie in de vorm van een terugblik en een bezinning op onze toekomst.

Driemaal twee sprekers uit verschillende "geledingen" van de neerlandistiek verbinden verleden met heden en doen prognoses voor de toekomst. Ook besteden we aandacht aan een nieuwe opzet van de Nederlandse Taalunie-website.

Programma
-10.30 u: Aankomst en registratie
-11.00 u: Welkomstwoord door Wim Klooster, erevoorzitter LVVN
-11.10 u: Blok 1
Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde UvA
Dirk De Geest, hoogleraar Literatuurwetenschap, Katholieke Universiteit Leuven

-12.10 u: Algemene Ledenvergadering / lunch

-13.40 u: Blok 2
Rob Doeve, directeur Taalcentrum VU Amsterdam
Hanneke Eggels, dichter/essayist, Beesel

-14.40 u: Pauze

-15.00 u: Blok 3
Spreker namens een universitaire lerarenopleiding: Leo Prick, oud-leraar/didacticus, columnist "NRC Handelsblad"
-16.00 u: Presentatie website Nederlandse Taalunie
-16.30 u: Slotwoord door Fred Weerman, voorzitter LVVN
-16.45 u: Borrel

Waar: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Toegang voor LVVN-leden en geabonneerden op dit bulletin is gratis. Wel graag van tevoren opgeven bij Guido Leerdam, secretaris LVVN, e-mail: guido.leerdam@wolmail.nl.

Wat?LVVN-congres 'Van toen, nu en straks'
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?06/10/2007