Evenementen

Praktijkconferentie: taal, doel en middel

Taal: doel en middel

Taal speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Leerlingen moeten niet alleen taal leren en taalvaardig worden; zij moeten ook taalvaardig zijn zodat ze het onderwijs kunnen volgen. Taal is in het onderwijs doel en middel. De docent, leerkracht of leidster staat voor de opgave het onderwijs zo te verzorgen dat de taal geen struikelblok vormt voor de leerlingen.

Het Expertisecentrum Nederlands organiseert op 2 november 2007 een praktijkconferentie met als thema Taal: doel en middel. De praktijkconferentie start met een plenaire lezing die ingaat op het thema. Daarna volgen er drie workshoprondes. U kunt een keuze maken uit een groot aantal workshops die vallen binnen de volgende onderwerpen: mondelinge communicatie, woordenschat, geletterdheid, taal en zaakvakken, leesproblemen en dyslexie, taal en ICT en tussendoelen en leerlijnen.

Voor wie?
De praktijkconferentie is voor leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs, leidsters van peuterspeelzalen, intern begeleiders en taalcoördinatoren.

Locatie
Regardz
Locatie WTC
Arnhem


Programma
09.30 10.00 Ontvangst met koffie en thee
10.00 10.15 Welkom en opening
10.15 10.45 Plenaire inleiding Taal: doel en middel
10.45 12.15 Eerste workshopronde
12.15 13.15 Lunch
13.15 14.30 Tweede workshopronde
14.30 16.00 Derde workshopronde
16.00 Borrel en afsluiting

Wat?Praktijkconferentie: taal, doel en middel
Waar?Arnhem, Nederland
Wanneer?02/11/2007
Meer informatie?Expertisecentrum Nederlands
Website