Evenementen

Themadag TST-centrale "De gebruiker centraal"

De Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-centrale) organiseert een themadag met als titel "De gebruiker centraal". Wat zijn praktische toepassingen van taalvoorzieningen zoals corpora van geschreven en gesproken taal, computationele lexica en tools voor verrijking van taalmateriaal?

Deze themadag is het vervolg op de gelijknamige themadag van vorig jaar, georganiseerd in Rotterdam. In 2006 werden mogelijke toepassingen gepresenteerd van STEVIN-projecten die op dat moment uitgevoerd werden (STEVIN is het subsidieprogramma voor Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands, zie http://www.stevin-tst.org). Een aantal van deze projecten zijn inmiddels afgerond en worden op korte termijn via de TST-centrale beschikbaar gesteld. Op de aankomende themadag zullen daarom een aantal STEVIN-projectresultaten gepresenteerd worden vanuit gebruikersperspectief. Daarnaast zal er ook een overzicht gegeven worden van de gebruiksmogelijkheden van andere taalmaterialen bij de TST-centrale.

Toegang tot de themadag is gratis. Het programma en de precieze locatie worden nog bekendgemaakt.

Wat?Themadag TST-centrale "De gebruiker centraal"
Waar?Antwerpen,
Wanneer?23/11/2007
Meer informatie?TST-centrale
Laura van Eerten
+ 31 71 527 24 88
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Matthias de Vrieshof 2-3
2311 BZ Leiden
Nederland
eerten@inl.nl
Website