Evenementen

Scriptieprijs Stichting Lezen 2007

De Scriptieprijs Stichting Lezen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland. Jaarlijks reiken wij de prijs - ter waarde van € 2.500,00 - uit aan de student met de beste afstudeerscriptie over lezen. Het gaat hierbij om onderzoek naar leesgewoonte, functies van lezen, leesattitude, leesbevordering, leescultuur, lezen in relatie tot de media etc.

De zeven inzendingen die we in het academiejaar 2006-2007 ontvingen, snijden erg verschillende thema's aan. Daarover zijn we zeer verheugd, aangezien Stichting Lezen via de Scriptieprijs academisch onderzoek naar lezen en leesbevordering wil stimuleren. We vinden het verder bemoedigend dat dit onderwerp vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt onderzocht.

Tijdens de uitreiking maakt u kort kennis met de verschillende laureaten en hun onderzoek. De jury zal daarna de winnaar bekend maken. Aansluitend bieden we u graag een glas en een hapje aan.

De uitreiking vindt plaats om 20 uur in de Nottebohm-zaal van de stadsbibliotheek in Antwerpen. De ingang vindt u op het Conscienceplein 4.

Wat?Scriptieprijs Stichting Lezen 2007
Waar?Antwerpen, Nederland
Wanneer?11/12/2007
Meer informatie?Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland
runebuerman@stichtinglezen.be
Website