Evenementen

Studiedag over zinvol en zinnig onderwijs in stijl, spelling en grammatica

Op dinsdag 15 januari 2008 is er van 9.30 -16.00 uur in Aristo Utrecht een studiedag over zinvol en zinnig onderwijs in stijl, spelling en grammatica in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Doelgroep: docenten Nederlands onderbouw voortgezet onderwijs.

Er is veel discussie over het feit dat veel leerlingen zich steeds minder correct uitdrukken. Van alle kanten richt de kritiek zich op het onderwijs in het vak Nederlands.

Als we de tien kerndoelen van het vak Nederlands bekijken, ligt de nadruk grotendeels op communicatieve taalvaardigheden. Over correct taalgebruik gaat kerndoel 2: 'de leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en ziet het belang in van die conventies.'

Veel docenten besteden in de praktijk naar verhouding veel tijd aan stijl, spelling en grammatica. Ze zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. Dat is niet erg motiverend voor docenten en leerlingen.

Op deze dag gaan we in op de volgende vragen:
  • Hoe maak je onderwijs in stijl, spelling en grammatica betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Wat is een juiste balans tussen aandacht voor de ontwikkeling van communicatieve taalvaardigheden en aandacht voor conventies in de verschillende leerjaren en schooltypen?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Hoe kan taalbeschouwing een plaats krijgen, zodat leerlingen het belang van grammaticale correctheid inzien?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten?
Voor nadere informatie en aanmelden:
http://www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/Talen/agenda

Wat?Studiedag over zinvol en zinnig onderwijs in stijl, spelling en grammatica
Voor onderbouw van het voortgezet onderwijs
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?15/01/2008
Meer informatie?APS
Website