Evenementen

Conferentie Nieuwe benaderingen in de tekstlinguïstiek

De SeSLa (Séminaire des Sciences du Langage des Facultés universitaires Saint-Louis, Brussel) organiseert, in samenwerking met UMR 6039 "BCL-Bases, Corpus, Langage" (CNRS - Universiteit van Nice-Sophia Antipolis), het thematische congres van de Belgische Kring voor Linguïstiek, met als onderwerp "Nieuwe benaderingen in de tekstlinguïstiek". De afgelopen jaren heeft de tekstlinguïstiek een aantal belangwekkende ontwikkelingen doorgemaakt, zowel op methodologisch als op praktisch vlak.

Enerzijds heeft de ontwikkeling van geautomatiseerde tekstcorpora onderzoekers eraan herinnerd dat teksten niet alleen lineaire voorwerpen zijn, maar tevens ingewikkelde netwerken vormen, die grotendeels door hun omgeving worden bepaald (redactiepraktijken en hun varianten, de co-teksten waarmee de tekst in een bepaald corpus wordt geassocieerd, het generisch label dat aan een tekst wordt gegeven, enz.). Wat is nu een tekst in het digitale tijdperk? Hoe kan de analyse rekening houden en omgaan met een dergelijke complexiteit?

Anderzijds stimuleren de nieuwe elektronische zoekmiddelen die deze gedigitaliseerde corpora moeten helpen verwerken, een diversificatie van het onderzoek, maar onvermijdelijk brengen deze technieken ook nieuwe methodologische uitdagingen voort. In de eerste plaats dient men, als men teksten wil taggen, de relevantie van de tekstuele eenheden na te gaan die voor analyse in aanmerking komen. Voorts doet de eventuele morfo-syntactische labeling van teksten vragen rijzen over de relevantie van grammaticale categorieën als hulpmiddelen voor een stilistische en genre-gerichte karakterisering. Tenslotte vereist de gemakkelijke toegang tot uitgebreide gegevensbanken een nieuwe inschatting van de functie van kwantitatieve analysemethodes die worden ingezet: zijn de standaardmethodes uit de statistiek nog wel van toepassing in dit geval?

Deze actuele en interessante kwesties komen aan bod op de conferentie.

Wat?Conferentie Nieuwe benaderingen in de tekstlinguïstiek
Waar?Brussel,
Wanneer?22/05/2008 tot 24/05/2008
Meer informatie?SESLA, Facultés universitaires Saint-Louis
Dominique Longrée
Bd. du Jardin Botanique, 43
1000 Brussel
België
longree@fusl.ac.be
Website