Evenementen

Conferentie 'Literacy in the age of new media'

Conferentie 'Literacy in the age of new media'

28 maart 2008
13.30 uur - 17.00 uur
Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Conferentie van de Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW over 'geletterdheid' in het multimediale tijdperk.

Nieuwe digitale media en 'oude' media, zoals gedrukte media en televisie, lopen in onze multimediale samenleving steeds meer door elkaar. Waar vroeger het geschreven woord dominant was, gebruiken mensen in diverse contexten in toenemende mate combinaties van woorden en beelden. Dergelijke convergenties in de culturele praktijk vragen om nieuwe samenwerking tussen mediawetenschappers, letterkundigen en taalkundigen. Deze ontwikkelingen vragen ook om hernieuwde reflectie op de vaardigheden die mensen in staat stellen om volwaardig deel te nemen aan de toekomstige vormgeving van onze cultuur.

Waar lange tijd het begrip 'geletterdheid' (in de dubbele betekenis van 'schrijf- en leesvaardigheid' enerzijds en 'culturele bagage' anderzijds) als onderwijsdoel de hoogste prioriteit genoot, vraagt het veranderende medialandschap om een uitbreiding van 'geletterdheid' in de richting van 'mediawijsheid'. Deze term is in opkomst, maar wordt vaak uitsluitend gebruikt in relatie tot de beeldcultuur. De vraag is hoe tot een geïntegreerde visie op 'geletterdheid/mediawijsheid' te komen.

Doel van de conferentie is hiertoe een aanzet te geven door mediawetenschappers, taalkundigen, en letterkundigen in gesprek te brengen met elkaar, en met vertegenwoordigers uit de wereld van het onderwijs, de boekenwereld en de audiovisuele en nieuwe media. Gezocht zal worden naar aanscherping van het gemeenschappelijke analyseapparaat en naar de termen waarbinnen maatschappelijke en onderwijskundige discussies het beste gevoerd kunnen worden.

Informatie over de sprekers en het programma is te vinden op de website van de KNAW.

Wat?Conferentie 'Literacy in the age of new media'
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?28/03/2008
Meer informatie?KNAW
Suzanne Wagenaar
+ 31 20 551 08 60
suzanne.wagenaar@bureau.knaw.nl
Website