Evenementen

Themadag Taal, kennis en terminologie

De vereniging NL-Term organiseert aan de Vrije Universiteit een themadag over het interdisciplinaire vakgebied terminologie. Terminologen zouden gebruik kunnen maken van de inzichten uit diverse taalkundige disciplines, maar bijvoorbeeld ook van inzichten uit de kunstmatige intelligentie. De themadag is bedoeld om bezoekers de gelegenheid te geven zich inzicht te verschaffen in de voor de terminologie relevante verworvenheden van de genoemde disciplines. Op het programma staan onder andere lezingen over vertaalwetenschap en terminologie, lexicale semantiek en terminologie, en kennistechnologie en terminologie. De dag eindigt met een plenaire discussie tussen een aantal vooraanstaande terminologen die samen met de zaal en de sprekers de raakvlakken tussen de terminologie en de verschillende disciplines evalueren.

Zie: http://www.nlterm.org/.

Wat?Themadag Taal, kennis en terminologie
Waar?Amsterdam,
Wanneer?18/06/2003