Evenementen

Werkborrel Steunpunt Terminologie

Het Steunpunt wil u hierbij graag uitnodigen voor een informele presentatie (door Hennie van der Vliet) getiteld "Naar een steunpuntmethode voor terminologiebeheer". In deze presentatie zal Hennie een praktische methode voor het opzetten van een terminologiesysteem voorstellen. Doel van de bijeenkomst is met elkaar deze methode kritisch te bekijken. U hebt in de praktijk of in de theorie met terminologiebeheer te maken, en daarom zijn wij benieuwd wat u van de methode vindt, hoe het eventueel beter zou kunnen en of u bijvoorbeeld elementen mist.

We willen graag veel feedback krijgen, om daarmee de methode tot een afgerond geheel te kunnen smeden met draagvlak in het werkveld. Na afloop is er dan ook ruimschoots gelegenheid voor vragen, opmerkingen en (kritisch) commentaar. Het is de bedoeling dat de werkversie van de methode in samenwerking met u meer gestalte krijgt. Deze versie zal als uitgangspunt dienen bij de ontwikkeling van de definitieve versie, die tot stand zal komen in samenwerking met onder andere terminologiegebruikers en onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen.

Daarna drinken we met elkaar nog een borrel op de Nederlandstalige terminologie.

WANNEER? Donderdag 17 april aanstaande. Vanaf 15 uur (presentatie; borrel aansluitend).

WAAR? VLEKHO, Koningsstraat 336, te Brussel. (Zaal wordt nog nader bekend gemaakt)

Aanmelden bij het Steunpunt.

Wat?Werkborrel Steunpunt Terminologie
Informele presentatie van het Steunpunt
Waar?Brussel,
Wanneer?17/04/2008
Meer informatie?Hennie van der Vliet
+ 31 20 598 64 66
Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Nederland
steunpunt@let.vu.nl