Evenementen

Tweede Congres Nederlandse Literatuur

Op 16 januari 2009 vindt aan de Katholieke Universiteit Leuven het Tweede Congres Nederlandse literatuur plaats. Met deze bijeenkomst willen we de nog jonge traditie voortzetten die bij de Amsterdamse eerste editie in januari 2007 inspirerend en succesvol werd ingezet. De bedoeling van het congres is om een forum te creëren waar onderzoekers van de Nederlandse literatuur van de diverse perioden elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen over verschillende aspecten van hun vak. We hopen niet alleen dat dat stimulerend is voor de individuele neerlandici, maar zijn er ook van overtuigd dat de neerlandistiek in haar geheel gebaat is bij interactie en debat.

Daarbij willen we, in het verlengde van het Eerste Congres, aandacht schenken aan de relatie tussen literatuurwetenschap en andere (sub)disciplines. Dat gebeurt meer bepaald aan de hand van een centrale vraag: welke plaats nemen de primaire teksten in ons onderzoek in? Soms lijkt de tekst immers buiten het beeld te vallen, in andere gevallen wordt hij wellicht dan weer overmatig geprivilegieerd. Het congres stelt zich tot doel de discussie over de plaats van de tekst te bevorderen. Dat gebeurt in zes sessies waarin deze vraag telkens vanuit een andere invalshoek benaderd wordt.

  1. Tekst en intertekst
  2. Tekst en editie
  3. Tekst en auteur
  4. Tekst en instituties
  5. Tekst en literatuurgeschiedenis
  6. Literatuur en wetenschap
Praktisch

Om voldoende gelegenheid te scheppen voor gesprek, werken we met prepapers. In de bijdragen kunnen uiteraard specifieke casussen worden uitgewerkt, maar het spreekt voor zich dat casussen vergezeld van algemenere en/of methodologische reflecties aanleiding zullen geven tot vruchtbaarder gesprekken. Prikkelende hypothesen worden aangemoedigd. De organisatoren streven ernaar om in elke sessie specialisten van de historische en de moderne literatuur samen te brengen.

Organiserend comité: Elke Brems (K.U.Leuven/HUBrussel), An Faems (K.U.Leuven), Mary Kemperink (RUGroningen), Jan Lensen (K.U.Leuven), Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen), Jürgen Pieters (UGent), Marc Van Vaeck (K.U.Leuven)

Voorstellen voor bijdragen (± 300 woorden) worden verwacht voor 30 april 2008.
Voorstellen en informatie: an.faems@arts.kuleuven.be of elke.brems@arts.kuleuven.be
Deze call for papers is ook te vinden op: www.arts.kuleuven.be/literary_studies

Wat?Tweede Congres Nederlandse Literatuur
Cross over - De plaats van de tekst
Waar?Leuven, België
Wanneer?16/01/2009
Meer informatie?Katholieke Universiteit Leuven
Elke Brems
elke.brems@arts.kuleuven.be
Website