Evenementen

voorjaarsconferentie VVM-Netwerk

Met genoegen kondigt de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici haar jaarlijkse lenteconferentie aan. Het is de bedoeling dat u nu al kennis neemt van de datum en die datum reserveert voor participatie aan de conferentie.

De conferentie grijpt plaats op vrijdag 9 mei 2008 van 10 u. tot 15.30 u. in de lokalen van de Universiteit Antwerpen – Campus Drie Eiken (Gebouw D ) in Wilrijk.

Het conferentiethema is: taalcompetenties van leerkrachten voor nieuwe vormen van leren

Alle leden en collega-didactici Nederlands e.a. uit Vlaanderen en Nederland zijn van harte welkom.

De conferentie wordt georganiseerd door VVM en CNO (het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen) met medewerking van de Nederlandse Taalunie.

Programma
In de voormiddag presenteert Hanneke de Weger van de Nederlandse Taalunie een kort overzicht van de inzet van de Taalunie rond het conferentiethema. Frans Daems roept heel kort de betreffende taalcompetenties in herinnering zoals ze vervat liggen in de herziene basiscompetenties. Daarna observeren we met de deelnemers gericht enkele filmopnames in scholen en klassen rond de taalcompetenties en het nieuwe of begeleid zelfstandig leren uit Nederland en Vlaanderen.
Die nemen we als uitgangspunt voor een eerste gespreksronde van de deelnemers over het geobserveerde.

In de namiddag verdiepen we het gesprek en knopen we aan bij getuigenissen van collega’s en eigen ervaringen. Jan T'Sas, die nauw betrokken is bij de thematiek, zal de conferentiedag modereren.

Over Nieuwe Vormen van Leren vindt u heel wat informatie op de website van de Taalunie onder http://taalunieversum.org/onderwijs/nieuwe_leren/

Praktisch
U kunt vanaf nu al inschrijven op het CNO-secretariaat:
Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1 – 2610 Wilrijk –
tel. 03 820 29 60
cno@ua.ac.be (met vermelding VVM-Conferentie 9-5-2008)

  1. Bijdrage in de kosten: € 5 voor iedereen

  2. Toegang tot de conferentie: leden gratis
    Niet-leden en Collega’s die zich lid maken van de VVM: € 15

    Totale kostprijs voor leden: € 5, voor niet-leden en kandidaat-leden: € 20.

  3. Lunch: eigen lunchpakket of naar keuze lunch in het studentenrestaurant.

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te schrijven op rekening nr. 001-1499716-75 van VVM, Wilrijk
Voor overschrijvingen uit het buitenland IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB
met vermelding VVM-Conferentie 9-5-2008

Wat?voorjaarsconferentie VVM-Netwerk
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?09/05/2008
Meer informatie?VVM en CNO
cno@ua.ac.be
Website