Evenementen

Conferentie 'Over de drempels met taal'

Het rapport 'Over de drempels met taal' van de commissie Meijerink beschrijft de niveaus die van leerlingen worden gevraagd voor taal bij de drempels in hun schoolopleiding: van po- vo, van vmbo - mbo, van onderbouw - havo/vwo bovenbouw, van havo/mbo - hbo en van vwo - wo.

N.a.v. dat rapport organiseert APS-Talen een conferentie op dinsdagmiddag 10 juni in Utrecht, Hoogh Brabant. Op deze middag informeren we scholen over de inhoud van het rapport en gaan we in drie workshops in op wat scholen kunnen doen om de beschreven niveaus te halen.

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor docenten Nederlands in alle onderwijstypen van het vo, taalcoördinatoren en schoolleiders met onderwijs in hun pakket.

Programma
13.00 uur Inloop

13.30 uur Inleiding Ingrid Verheggen, directeur APS

13.45 uur Informatie over het rapport “Over de drempels met taal en rekenen”

14.30 uur Keuze uit een van de drie workshops: lezen, taalzorg, taalgericht vakonderwijs

15.15 uur Keuze uit een van de drie genoemde workshops

16.00 uur Opzetten netwerk Doorlopende leerlijnen: samenwerking APS en scholen

13.00 uur Inloop

13.30 uur Inleiding Ingrid Verheggen, directeur APS

13.45 uur Informatie over het rapport “Over de drempels met taal en rekenen”

14.30 uur Keuze uit een van de drie workshops: lezen, taalzorg, taalgericht vakonderwijs

15.15 uur Keuze uit een van de drie genoemde workshops

16.00 uur Opzetten netwerk Doorlopende leerlijnen: samenwerking APS en scholen


Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.aps.nl

Kosten: € 95,00 per deelnemer (inclusief materiaal).

Wat?Conferentie 'Over de drempels met taal'
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?10/06/2008
Meer informatie?APS
Bert de Vos
voortgezetonderwijs@aps.nl