Evenementen

Eindexamenbesprekingen Nederlands 2008

Uitnodiging Eindexamenbesprekingen Nederlands 2008

Ook dit jaar verzorgt het SBN weer de eindexamenbesprekingen Nederlands, een uitgelezen mogelijkheid om met andere docenten de problemen op te lossen die bij het nakijken van het centraal eindexamen elk jaar weer in meer of mindere mate opduiken. De eindexamenbesprekingen zullen in Utrecht weer in de dependance van de Hogeschool Domstad plaatsvinden. We zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat er dit jaar ook in Groningen examenbesprekingen zullen plaatsvinden.

Havo/vwo
De opzet is hetzelfde als vorig jaar: wederom zullen de sessies voor havo en vwo op dezelfde avond plaatsvinden. Dit om de tijdsinvestering voor een aantal docenten te beperken. Na de havo-bespreking is er een korte pauze. Hierna volgt de bespreking van het vwo-examen. Tijdens beide besprekingen zal de Cevo berichten over de ontwikkelingen van het centraal examen Nederlands havo/vwo.

Ook zal weer voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst een docentenpanel het examen en correctiemodel doornemen en bespreken. De resultaten van dit overleg zullen voor een belangrijk deel de inhoud van de avondbijeenkomst bepalen. Wij hopen op deze manier de docent nog meer dan vroeger praktische richtlijnen voor de correctie te kunnen bieden. Het verslag van beide bijeenkomsten zal na afloop z.s.m. op onze site verschijnen.

Een nieuw aspect: voor docenten havo/vwo is het dit jaar voor de eerste keer mogelijk om hun eerste commentaar op de examens al op een digitaal forum op de Community kwijt te kunnen.

Vmbo-GL/TL
In samenwerking met de Community zal het SBN dit jaar voor de tweede keer een digitale eindexamenbespreking organiseren. Deze keer nog uitsluitend voor het eindexamen VMBO-TL.

De procedure is als volgt: na de examenzitting zal een forum op de Community worden geopend. Hier kan iedere docent zijn problemen met het examen of het correctiemodel kwijt en het is uiteraard mogelijk hiervoor oplossingen aan te dragen. De reacties op het forum zullen meegenomen worden naar het overleg waarin een docentenpanel samenkomt ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomst. De reacties op het forum en uit het docentenpanel maken hopelijk een kwalitatieve eindexamenbespreking mogelijk die handvatten biedt voor de correctiepraktijk. Z.s.m. zal het verslag op de site van de Community en het SBN verschijnen.

Belangrijk is te weten dat voor het bereiken van het forum een inlogcode nodig is. Deze is dezelfde als die van de vakcommunity. Zorg dus dat u deze code weet of aanvraagt voordat de examentijd begint.

Locaties
Utrecht, Dependance Hogeschool Domstad
Weg der Verenigde Naties 1
Telefoon 030-2927777
routebeschrijving www.domstad.nl

Groningen
Augustinuscollege
Ad. de Ruyterlaan 37
9726 GP Groningen
Routebeschrijving www.augustinuscollege.nl

Data
Utrecht
22 mei 17.45 uur: havo
22 mei 19.30 uur: vwo
22 mei 18.30 uur: vmbo GL/TL

Groningen
22 mei 17.45 uur: havo
22 mei 19.30 uur: vwo

Aanmelden
Graag van te voren aanmelden, uiterlijk 4 dagen vóór elke bijeenkomst, via e-mail bij de betreffende contactpersoon. Vermeld zo mogelijk uw lidnummer van Levende Talen. Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst.

Kosten voor niet-leden: 10 euro (Het is natuurlijk ook mogelijk om ter plaatse lid te worden).

Alleen voor de deelnemers van beide besprekingen is het mogelijk gebruik te maken van een eenvoudige broodjesmaaltijd. Dit geldt voor de besprekingen in Utrecht en Groningen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, wilt u dit dan bij uw aanmelding laten weten?

Aanmelden Utrecht

Aanmelden Groningen

Wat?Eindexamenbesprekingen Nederlands 2008
Waar?Utrecht/Groningen, Nederland
Wanneer?22/05/2008
Meer informatie?SBN