Evenementen

Seminarie 'Do terms make sense? Terminology and cognition'

Het Centrum voor vaktaal en Communicatie van de Erasmushogeschool Brussel en het Centre de recherche en linguistique appliquée van het Institut supérieur de traducteurs et interprètes (Haute École de Bruxelles) nodigen u graag uit op een seminarie over terminologie en cognitie. Het seminarie vindt plaats op 16 mei 2008 op het Departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool Brussel (Trierstraat 84, 1040 Brussel).

Cognitie is een geleidelijk evoluerend proces waarin waarnemingen en kennis van nu via reflectie worden gekoppeld aan nieuwe waarnemingen en inzichten. De rol van taal in dit proces is bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken. In de theorie van de terminologie vormt de terminologische unit het uitgangspunt. In een cognitief proces wordt er bewust nagedacht over het verschil tussen veralgemening en contextualisering bij het bepalen van de kernbetekenis en de verschillende interpretaties van een terminologische unit. Dit gebeurt ook bij een terminologische analyse. Dit seminarie legt de nadruk op de rol van cognitie in theoretische en toegepaste terminologische studies. Het identificeren, analyseren, opslaan en verwerken van terminologische units zal besproken worden vanuit de cognitieve invalshoek. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar:

  • terminologie, interpretatie, betekenisvorming en –ontwikkeling
  • de rol van terminologische units in cognitie
  • de rol van terminologie in een overgangsproces van begrijpen
  • theoretische inzichten over cognitie, conceptualisering en terminologie
  • methodes voor cognitieve analyse toegepast in meertalige terminologieprojecten
  • wat de terminologie als discipline kan leren van interdisciplinaire studies over cognitie

Tijdens het seminarie worden zowel presentaties in het Engels als in het Frans gegeven. Praktijkvoorbeelden en ervaringen zullen worden gedeeld omtrent bijvoorbeeld onderzoek naar metaforen, het dynamische karakter van cognitie en de rol hierin van taal en semantiek, terminologische variatie, etc. Voorstellen voor nieuwe benaderingen in de ontwikkeling van meertalige terminologische bronnen en in terminologieonderwijs zullen worden besproken. Wat volgt is het gedetailleerd programma van het seminarie. De samenvattingen van de presentaties kunnen gelezen worden op het adres http://cvc.ehb.be/Events#2008.

9u00 Registratie
9u30 Welkom (Termisti and CVC) Marc Van Campenhoudt, Rita Temmerman
9u45 L’intersubjectivité dans les discours: entre catégorisation et conceptualisation Sylvie Vandaele (Université de Montréal )
10u40 Le terme: condensation syntaxique et condensation des connaissances en langue spécialisée Marc Van Campenhoudt (ISTI-HEB)
11u10 Monosémie et corpus technique: une remise en question quantitative Ann Bertels (Katholieke Universiteit Leuven)
11u40 Koffiepauze
12u10 Scientific Languages in Spanish: Studying English Loanwords and Translation in Remote Sensing Terminology Lara Sanz (University of Salamanca)
12u40 Quels facteurs déterminent la présence et le choix de métaphores dans la presse financière? Présentation d’un modèle explicatif Laurent Nicaise (Université Libre de Bruxelles)
13u10 Lunch
14u40 Terminology and the process of understanding Rita Temmerman, Koen Kerremans and Peter De Baer (Erasmushogeschool Brussel)
15u10 Preparing the translation of medical texts using CatTerm: problems of categorisation Helmut Van Poelvoorde (Erasmushogeschool Brussel)
15u40 Koffiepauze
16u10 Interpréter le système pénal belge en espagnol Benjamin Van Hemelryck (Erasmushogeschool Brussel)
16u40 Bilan provisoire de deux projets terminologiques exploitant les relations conceptuelles Jeanne Dancette (Université de Montréal)
17u10 Afscheidsdrink

In deze prijs zit het seminariemateriaal, de lunch, de koffie en de afscheidsdrink. Het bedrag kan u contant betalen op de dag van het seminarie (tijdens de registratie) of via een bankoverschrijving. Indien u wenst te betalen via een overschrijving (rekeningnummer van de Erasmushogeschool Brussel: 096-2185880-06), dient u erop te letten dat uw naam duidelijk vermeld is, samen met de code TTKNA_001.

Het bedrag moet ten laatste op 9 mei 2008 zijn overgemaakt. Dat geeft de administratie de mogelijkheid om uw overschrijving op tijd te verwerken. Zoniet, zal u het bedrag ter plaatste contant moeten betalen.

Wij hopen u op het seminarie te mogen verwelkomen.

Wat?Seminarie 'Do terms make sense? Terminology and cognition'
Waar?Brussel,
Wanneer?16/05/2008 tot 16/05/2008
Meer informatie?CVC & Termisti
Koen Kerremans
02/230.12.60
02/230.99.90
Trierstraat 84 1040 Brussel België
koen.kerremans@ehb.be
Website