Evenementen

Streektaalconferentie "Dialect, van schoot tot school?"

Leerkrachten van het basisonderwijs, onderwijs-gevenden, taalbeleidsmakers, betrokkenen bij de streektalen, taaluitgevers en taalonderzoekers worden uitgenodigd deel te nemen aan de derde internationale streektaalconferentie, die op 6 juni 2008 georganiseerd wordt door Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Erfgoed Brabant en de RU Nijmegen.

Aan bod komen vragen als: hoe moeten we met onze dialecten omgaan? Dialect als de taal op schoot heeft al veel terrein verloren en de hoop dat vervolgens de school er wat meer aan gaat doen lijkt ijdel, want daar is de school niet voor. Maar moeten we het domein van de secundaire socialisatie zo maar prijsgeven? Er gebeurt het een en ander op de basisscholen, maar is dat voldoende? Welke argumenten zijn er voor en tegen dialect? En als ouders met tegenargumenten komen? Wat zijn nu precies de wetenschappelijke argumenten voor en tegen dialect in de opvoeding, in de primaire (de schoot) dan wel de secundaire socialisatie (de school)? En hoe gaan de scholen tegenwoordig met de lokale dialecten en streektalen om?

Wat?Streektaalconferentie "Dialect, van schoot tot school?"
Waar?Rilland,
Wanneer?06/06/2008
Meer informatie?Erfgoed Brabant
Jos Swanenberg
+ 31 73 615 62 82
Postbus 1325
5200 BJ 's-Hertogenbosch
josswanenberg@erfgoedbrabant.nl
Website