Evenementen

Promotie Theo Witte

Op 29 mei hoopt Theo Witte te promoveren op zijn proefschrift Het oog van de meester, een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Theo Witte heeft met dit onderzoek in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen verloopt en wat daarbij stimulerende en remmende factoren zijn. Hij onderscheidt zes niveaus van literaire competentie. Daarnaast heeft hij een omvangrijke lijst titels ingedeeld naar de zes door hem onderscheiden niveaus. Op basis van praktijkkennis van docenten in het voortgezet onderwijs ontwikkelde Witte een methode waarmee zes oplopende niveaus van literaire competentie worden gedefinieerd. Van het belevend lezen van 'Het verrotte leven van Floortje Bloem' tot het kunnen interpreteren en waarderen van Vondels 'Lucifer'. Hierdoor komen mogelijke begripsproblemen van de tekst scherper in beeld en wordt duidelijk op welke kennis en leesvaardigheid een literaire tekst een beroep doet. Om de kwaliteit van het literatuuronderwijs te verbeteren pleit Witte voor een landelijke catalogus waarin zo'n tweehonderd boeken worden opgenomen. Vanzelfsprekend met een aanbod dat alle zes niveaus vertegenwoordigt én per boek is voorzien van letterkundige en didactische informatie voor de docent. 'Natuurlijk kun je hierop als commentaar geven dat de docent zo in zijn of haar keuze wordt beperkt, maar dat is geenszins het geval', meent Witte. 'Een dergelijke catalogus biedt docenten juist veel houvast en is bovendien een toegankelijke, betrouwbare en inspirerende gids voor leerlingen.' Theo Witte (1952) studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveert tot doctor in de Letteren. Hij verrichte zijn onderzoek bij de afdeling Lerarenopleiding van het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG) in het programma Teaching and Teacher Education. Het proefschrift is verkrijgbaar in de Stichting Lezen Reeks van uitgever Eburon te Delft. Witte is werkzaam als onderzoeker en vakdidacticus Nederlands bij het UOCG.

Wat?Promotie Theo Witte
Het oog van de meester - De literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het vo
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?29/05/2008
Meer informatie?Rijksuniversiteit Groningen
Broerstraat 5 Groningen