Evenementen

Conferentie Peiling Nederlands in het basisonderwijs

De Vlaamse overheid organiseert periodieke peilingen om informatie te verzamelen over de stand van zaken in bepaalde domeinen. Deze informatie is de basis om met alle betrokkenen na te denken over kwaliteitsbehoud en -verbetering. Uit de peiling "Nederlands lezen en luisteren in het basisonderwijs" blijkt dat niet alle leerlingen voldoende vaardig zijn in talen... Bent u daar ook bezorgd over? Kom dan naar de conferentie op 15 oktober in de Factorij te Schaarbeek!

Programma
Tijdens de conferentie vinden de volgende activiteiten plaats:

  • de Entiteit Curriculum stelt een dossier voor;
  • de aanwezigen debatteren over de consutatievragen en over mogelijke manieren om de onderwijskwaliteit te behouden of te verbeteren;
  • een groep deskundigen formuleert na het debat aanbevelingen aan alle betrokkenen.

Inschrijven
Schrijf in voor 26 september op: http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/curriculum/

Deelname aan de conferentie, de maaltijd en de receptie zijn gratis.

Meer info
U vindt alvast meer informatie omtrent de conferenties en de onderzoeksresultaten van de peilingen op: http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/peilingen/conferenties/index.htm

Wat?Conferentie Peiling Nederlands in het basisonderwijs
Waar?, België
Wanneer?15/10/2008
Meer informatie?Entiteit Curriculum
Website