Evenementen

Oprichtingsbijeenkomst Taalcoach Academie

Op 5 september 2008 vindt de eerste bijeenkomst van de Taalcoach Academie plaats. De Taalcoach Academie is een expert-netwerk opgericht door het ITTA en de Herontwerpschool bedoeld voor alle taalcoaches die op dit moment in het mbo werkzaam zijn.

Wat is een taalcoach?
Een taalcoach heeft ervaring met het begeleiden van collega’s van een opleidingsteam in het middelbaar beroepsonderwijs bij het positioneren van het vak Nederlands in de opleiding.
De taalcoach stuurt activiteiten aan die de taaltoegankelijkheid van het onderwijs en de integratie van de taalontwikkeling in taallessen, vaklessen en op stage bevorderen. Hoofdtaak van een taalcoach bestaat uit het stimuleren van de taalontwikkeling Nederlands van de leerlingen in de eigen lessen, de lessen van collega’s en op stage en/of op de werkvloer.

Doelstelling Taalcoach Academie
Bij roc’s die zich actief bezighouden met de positionering van het vak Nederlands en daartoe taalcoaches aangesteld en opgeleid hebben, is behoefte aan landelijke uitwisseling en onderlinge ondersteuning. De Taalcoach Academie biedt hiertoe een netwerk en platform voor taalcoaches. Doel is om uitwisseling en deskundigheidsbevordering mogelijk te maken en professionalisering van de taalcoaches te waarborgen.

Programma Oprichtingsbijeenkomst

12.30 Inloop met begeleide kennismaking en netwerkmogelijkheid
13.00-14.00 Interactieve lezing ‘Mogelijkheden en beperkingen van de taalcoach’ met zaaldiscussie en debat
14.00-15.30

Keuze uit:

  • Masterclass ‘Taalontwikkeling op de stage’
  • Introductieworkshop ‘Dilemma’s van de taalcoach’
15.30-16.30 Slowdating (met taalcoach naar keuze) en materialenmarkt
16.30 Afsluitende borrel met gelegenheid tot netwerken en uitwisselen

De middag wordt verzorgd door senior adviseurs van het ITTA, met ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van taalcoaches in het mbo.


Inschrijving/aanmelding
Uiterlijke inschrijfdatum 10 augustus 2008.
De oprichtingsbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Leden van de Taalcoach Academie hebben bij voorrang bij inschrijving.

Kosten deelname 5 september (leden en niet-leden)
Deelnemers 2e tranche Project taalontwikkeling in het mbo € 50,-
Deelnemers 1e tranche Project taalontwikkeling in het mbo € 100,-
Overige taalcoaches € 150,-

Voor meer informatie
Over de Taalcoach Academie: Tiba Bolle
e.c.bolle@uva.nl
tel.: 020 525 2448

Over het project Taalontwikkeling in het mbo: www.mbo2010.nl / www.itta.uva.nl

Wat?Oprichtingsbijeenkomst Taalcoach Academie
Waar?Amersfoort, Nederland
Wanneer?05/09/2008
Meer informatie?Tiba Bolle
020 525 2448

e.c.bolle@uva.nl