Evenementen

De Lat hoog voor iedereen!

Bij de start van de derde GOK-cyclus organiseert het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen de conferentie 'De lat hoog... voor iedereen!'

Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. De lat voor iedereen hoog leggen, en kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht, behoort tot een van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.

Met deze conferentie blikt het Steunpunt GOK niet alleen terug op zes jaar GOK-werking, maar kijkt het ook naar de toekomst. In een reeks boeiende bijdragen worden uiteenlopende aspecten van gelijke onderwijskansen uitgediept met experten en ervaringsdeskundigen terzake. Deze conferentie wil ook een platform zijn voor ontmoeting en uitwisseling met collega's.

Programma

 • 9.00 u.: Onthaal
 • 9.30-10.30 u.: Plenaire lezing 'De lat hoog... voor iedereen!' (Steunpunt GOK)
 • 10.45-12.00 u.: Ronde 1
 • 12.00-13.00 u.: Lunch
 • 13.00-14.10 u.: Ronde 2
 • 14.20-15.30 u.: Ronde 3
 • 15.40-16.30 u.: Afsluiten de plenaire toespraak door Minister Frank Vandenbroucke
 • 16.30 u.: Receptie

Tijdens de 3 rondes kan je telkens kiezen uit 5 bijdragen en 1 debat. De thema's zijn:

 • Taalbeleid
 • Breed evalueren
 • School & ouders / ouders & school
 • Beleidsvoerend vermogen
 • Krachtige leeromgeving
 • Brede school

Doelgroep
De conferentie richt zich in de eerste plaats op:

 • beleidsmakers, inspectie, pedagogisch begeleiders, medewerkers van wetenschappelijke centra, lerarenopleiders;

 • directies, GOK-leerkrachten en zorgcoördinatoren van basis- en secundair/voortgezet onderwijs.

Inschrijven
Inschrijven gebeurt via de website.

Wat?De Lat hoog voor iedereen!
Waar?Leuven, België
Wanneer?18/09/2008
Meer informatie?Steunpunt GOK
conferentie@steunpuntgok.be
Website