Evenementen

De taalontwikkelende (vak)leraar

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) ontwikkelt materiaal voor de lerarenopleiding (pabo, tweedegraads en eerstegraads), gericht op de taalontwikkelende (vak)leraar. Dat is een leraar die de (vak)taalontwikkeling van al zijn leerlingen effectief kan volgen en stimuleren en bovendien zijn eigen professionele taalvaardigheid ontwikkelt. LEONED werkt aan een specificatie van de competenties van zo’n taalontwikkelende leraar, en de daarbij behorende kennisbasis. Voor de ontwikkeling van dit opleidingsmateriaal zijn inmiddels op diverse lerarenopleidingen pilots in gang gezet.

Op 26 september worden op een landelijke studiedag de eerste resultaten gepresenteerd. Deze dag is bestemd voor lerarenopleiders van alle vakgebieden uit alle sectoren (pabo, tweedegraads en eerstegraads). Met hen wil LEONED ervaringen uitwisselen en bekijken op welke manier de opgebouwde expertise het best toegankelijk gemaakt kan worden.

Deze gratis studiedag vindt plaats in Utrecht en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden vóór 15 juli bij het projectsecretariaat, Anneloes Berns
 • e-mail: lectoraatmcs@hu.nl (vermeld naam, functie, instelling, adres en telefoonnr.)
 • tel: 030 254 7473

Programma

 • Workshops over opleidingsmaterialen Nederlands en diversiteit
  In verschillende pilots ontwikkelt LEONED voorbeelden van opleidingsmateriaal. In de pabo op het gebied van wereldoriënterende vakken, in de tweedegraads op het gebied van biologie en maatschappijleer, en in de eerstegraads op het gebied van aardrijkskunde. Wat kunnen opleiders met die materialen in hun eigen praktijk?

 • Workshops over de kennisbasis Nederlands en diversiteit
  LEONED ontwikkelt voor alle opleidingssectoren een kennisbasis Nederlands en diversiteit. Aan de hand van een nieuw beschrijvingsmodel, het “klaverblad”, verkennen we de gewenste inhouden van die kennisbasis.

 • Lezing over het digitaal kennisplatform
  De resultaten en producten van LEONED zullen in het schooljaar 2008 - 2009 beschikbaar gesteld worden aan opleiders. Daartoe wordt een digitaal kennisplatform ingericht. Hoe ziet zo’n kennisplatform eruit en wat zijn de gebruiksmogelijkheden?

 • Lezing over de implementatie van Nederlands en diversiteit.
  Vanuit het managementperspectief wordt ingegaan op de vraag hoe de projectresultaten van LEONED een goed verankerde plaats kunnen krijgen in de curricula van lerarenopleidingen. Ofwel: hoe realiseren opleidingen een eigen taalbeleid?

Wat?De taalontwikkelende (vak)leraar
Studiedag voor lerarenopleiders
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?26/09/2008
Meer informatie?LEONED
Anneloes Berns
lectoraatmcs@hu.nl