Evenementen

Expertmeeting Doorlopende leerlijnen Taal

Het Etoc organiseert in schooljaar 2008-2009 expertmeetings rond actuele thema's op het gebied van taalonderwijs en taaldidactiek. De eerste expertmeeting staat gepland op 8 oktober 2008 rond het thema doorlopende Leerlijnen taal.

Een speciaal ingestelde Expertgroep Doorlopende Leerlijnen pleit in het rapport 'Over de drempels met taal en rekenen' voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Door het vaststellen van deze referentieniveaus kunnen volgens de Expertgroep de taal- en rekenprestaties van leerlingen worden verbeterd. Het rapport geeft een eerste aanzet tot het vertalen van deze referentieniveaus naar de verschillende onderwijstypen. Uiteindelijk wil de Expertgroep dat de Inspectie inzichtelijk gaat maken hoe scholen presteren, gemeten aan de hand van de referentieniveaus.

Voor wie
Iedereen die werkzaam is in het basis- of voortgezet onderwijs en een voortrekkersrol vervult bij het werken aan de kwaliteit van het taalonderwijs.

Inschrijven
Meld u nu aan via etoc@rug.nl. Aanmelden kan individueel maar ook als team.

Wat?Expertmeeting Doorlopende leerlijnen Taal
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?08/10/2008
Meer informatie?Etoc
Joanneke Prenger
etoc@rug.nl
Website