Evenementen

Literatuuronderwijs: hoe doe je dat?

De Faculteit der Letteren en het Onderwijscentrum van de VU organiseren in samenwerking met Stichting Lezen voor de tweede maal een nascholingsmiddag voor leraren Nederlands en Geïntegreerd Literatuuronderwijs. Na een geslaagde eerste keer, op 2 november 2007, zien we volop mogelijkheden voor opnieuw een inspirerende middag. Het programma omvat een plenaire bijeenkomst en twee workshoprondes. In de workshops komen recente ontwikkelingen in de neerlandistiek, de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Nadrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan de vakdidactische kant van de verschillende onderwerpen. Tijd: 13.00 - 16.00 uur. Prijs: 180,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee. Cursusleiders: Wim Maas, vakdidacticus Nederlands en Dick Schram, hoogleraar Literatuurwetenschap.

Wat?Literatuuronderwijs: hoe doe je dat?
Studiemiddag voor docenten Nederlands en GLO
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?23/01/2009
Meer informatie?Vrije Universiteit, Stichting Lezen
Dick Schram, Wim Maas
w.maas@ond.vu.nl; dh.schram@let.vu.nl
Website