Evenementen

Internationaal congres Bedreigde Talen en Taalleren

Van 24-27 september 2008 wordt het 12de internationale congres van de Foundation for Endangered Languages (FEL) gehouden bij de Fryske Akademy te Leeuwarden. Op deze conferentie komen honderd internationale experts op het gebied van bedreigde talen bij elkaar. Deze deskundigen uit de hele wereld zullen zich buigen over de vraag hoe taalleer- en taalverwervingsprocessen kunnen bijdragen aan het behoud van deze bedreigde talen.

De FEL organiseert een Twaalfde Conferentie in Nederland in samenwerking met het Mercator Kenniscentrum en de Fryske Akademy. Het thema van de conferentie is Endangered Languages and Language Learning. De conferentie wordt georganiseerd en gesponsord in het kader van het jubileumprogramma van de KNAW 200, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2008 bestaat de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 200 jaar. Dit wordt gevierd met een groot aantal (wetenschappelijke) activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in de context van het thema "The Magic of Sciences".

Wat?Internationaal congres Bedreigde Talen en Taalleren
Waar?Leeuwarden,
Wanneer?24/09/2008 tot 27/09/2008
Meer informatie?Fryske Akademy
Tjeerd de Graaf
+ 31 58 234 30 27
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Nederland
tdegraaf@fa.knaw.nl
Website