Evenementen

Europese Dag van de Talen

Naar aanleiding van het succes van het Europees Jaar van de talen (2001) in het algemeen en de eerste Europese dag van de talen in het bijzonder is 26 september uitgekozen om elk jaar specifieke aandacht aan maatregelen ter bevordering van het leren van talen te besteden. Op 26 september worden allerlei evenementen georganiseerd en initiatieven ontplooid die ervoor zorgen dat de boodschappen, de lering en de activiteiten van en in het Europees Jaar voor de talen een vervolg krijgen. Het is dé dag waarop de talen en culturen van de Europese burgers in het middelpunt van de belangstelling staan en activiteiten worden ontplooid die meer Europeanen aansporen meer talen te leren.

Dit jaar organiseert Frankrijk in het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie een indrukwekkende Staten-Generaal van de Meertaligheid aan de Sorbonne te Parijs. Per land worden een twintigtal vooraanstaande personen uitgenodigd om mee te denken rond het taalbeleid voor het Europa van morgen. Het gaat zowel om beleidsverantwoordelijken en taalexperts. Het thema van de Staten-Generaal is "Welke talen voor welk Europa?" Er wordt speciaal aandacht geschonken aan drie subthema's: (a) innovatie en creativiteit in de aanpak van het talenonderwijs; (b) het belang van meertaligheid voor het vrije verkeer van cultuurgoederen en voor de interculturele dialoog en (c) meertaligheid in relatie tot de economische competitiviteit en sociale cohesie. Linde van den Bosch zal als algemeen secretaris de Nederlandse Taalunie vertegenwoordigen.

Wat?Europese Dag van de Talen
Waar?diverse locaties,
Wanneer?26/09/2008
Meer informatie?Website