Evenementen

Veldraadpleging Nederlands (voortgezet onderwijs)

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op het gebied van taal bij de overgangen naar een andere school? Een groep wetenschappers en vakdidactici hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden in het rapport Over de drempels met taal, waarin het gewenste niveau van taalvaardigheid is opgesteld voor vier momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Dit rapport kan belangrijke gevolgen hebben voor het onderwijs in het schoolvak Nederlands. Begin dit jaar gaf minister Plasterk aan dat hij van plan was de in dit rapport beschreven niveaubeschrijvingen aan het onderwijs op te leggen.

Maar wat vinden de mensen van de werkvloer, de docenten, van de inhoud van dit rapport? Eisen de referentiekaders niet te veel van leerlingen? Zijn de niveaubeschrijvingen volgens hen wel werkbaar? Zijn de niveaus van de commissie Meijerink een grote kans voor het onderwijs of juist een valkuil?

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen en de Stichting Leerplanontwikkeling organiseren daarom gezamenlijk een veldraadpleging om op deze vragen een antwoord te vinden. Kernvragen zijn:

  1. Kunnen docenten zich vinden in de niveaubeschrijvingen in Over de drempels met taal? Waarin wel, waarin niet?
  2. Welke problemen zien docenten bij het realiseren van de niveaus?
  3. Welke prioriteiten zien docenten als het gaat om ontwikkelwerk?

De veldraadpleging is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn in het vmbo, mbo, onder- en bovenbouw havo/vwo en hoger onderwijs. Ook vakdidactici en lerarenopleiders zijn van harte welkom. De bijeenkomst zal geopend worden door Helge Bonset (SLO) en Margot de Wit (SBN/LT).

Deelnemers aan de veldraadpleging krijgen vooraf een gedeelte van het rapport toegestuurd. Het gehele rapport Over de drempels met taal is te downloaden via www.taalenrekenen.nl ( » Algemeen » Bestelinformatie).

Wanneer?
Donderdag 2 oktober van 16.30 - 20.00 uur; voor een eenvoudige broodjesmaaltijd wordt gezorgd

Waar?
Hotel Haarhuis te Arnhem (tegenover het NS-station)

Wilt u erbij zijn?
De veldraadpleging is gratis toegankelijk voor leden van Levende Talen. Niet-leden betalen € 10,-; reiskosten worden vergoed.
Aanmelden kan bij: contentmanager.nederlands@levendetalen.nl

Wat?Veldraadpleging Nederlands (voortgezet onderwijs)
Over het rapport 'Over de drempels met taal', nieuwe referentiekaders voor betere doorlopende lijnen in taalvaardigheidsonderwijs
Waar?Arnhem, Nederland
Wanneer?02/10/2008
Meer informatie?SLO + Levende Talen
contentmanager.nederlands@levendetalen.nl