Evenementen

Taalcompetenties Nederlands: beter worden in taal.

Op woensdag 29 oktober a.s. organiseert APS-talen een conferentie rond de vraag:
Hoe bevorder en volg je de taalontwikkeling bij vakoverstijgende projecten en prestaties?

De conferentie is vooral bedoeld voor scholen waar de leerlingen een groot deel van de tijd werken aan vakoverstijgende projecten of prestaties. Wat betekent dit voor het onderwijs Nederlands? Zijn aparte lessen Nederlands nog wel nodig? Zo ja, wat doe je dan in die lessen? En tijdens het werken aan die projecten? Wat kunnen de andere docenten doen? Hoe krijgen docenten en leerlingen zicht op de taalontwikkeling van elke leerling in dit soort onderwijs?

In een tweejarig ontwikkeltraject zocht APS samen met drie vmbo-scholen naar antwoorden. Op deze conferentie presenteren we onze ervaringen, mede aan de hand van filmopnamen van lessen die we mochten maken op onze projectscholen.

Na afloop van de conferentie ontvangt u de dvd met deze filmopnamen en een aantal interessante downloadbare tekstbestanden, zoals draaiboeken voor taalworkshops. De dvd is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe uitgave En wat doen we met Nederlands? die we op deze dag uitbrengen.


Programma
We openen plenair met het bekijken van de films:

 • Feedback op taal in de aardrijkskundeles.
 • Overleggen kun je leren.

Daarna kunt u kiezen uit een aantal workshops, waarbij we (deels dezelfde) video-opnamen en het materiaal op de dvd bij En wat doen we met Nederlands? gebruiken.

In de ochtend gaat het over:

 1. Ondersteuning op taal
  Hierin bekijken en bespreken we de ontwikkelde instrumenten zoals taaltaken, leerlijnen en workshops bij taaltaken.

 2. Coachen en feedback geven op taal
  Hoe ondersteunen de docenten de leerlingen bij het voorbereiden, oefenen en uitvoeren van taaltaken? Wat doet de taaldocent, wat doet de coach of leermeester? Hoe toetsen we dat?
  En... hoe gaat een gesprek tussen coach en leerling? We oefenen dat ook aan de hand van fragmenten uit de film.

In de middag praten we u eerst bij over doorlopende leerlijnen taal, naar aanleiding van het pas verschenen rapport Over de drempels met taal. De doorlopende leerlijnen taal gaan de komende jaren in vo-scholen een rol spelen.

Daarna is er de keuze uit:

 1. (Vak)woordenschat
  Hoe zorgen we dat leerlingen genoeg leren bij vakoverstijgend onderwijs? Veel meer aandacht voor de (vak)woordenschat is hiervoor een uitstekende ingang.

 2. Invoering van schoolbrede aandacht voor taal: betrokkenheid vergroten
  Voor sommige niet-taaldocenten en voor onze projectscholen was het niet vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Ze zagen het nut ervan in, maar … hoe doe je dat dan? In deze workshop gaat het om de vraag: hoe zetten de drie scholen de veranderingen op dit gebied in gang en wat kunnen we hiervan leren?

Datum en locatie
Datum: 29 oktober 2008, van 9.30 - 16.00 uur
Plaats: Utrecht, Aristo


Kosten
€ 295,- per persoon (inclusief lunch, materiaalbrochure en dvd met tekstbestanden en vier filmfragmenten)

Meer informatie en inschrijven
Op de website van APS

Wat?Taalcompetenties Nederlands: beter worden in taal.
Conferentie APS-talen
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?29/10/2008
Meer informatie?APS
Bert de Vos
Website