Evenementen

Studiedag Begrijpen lezen en woordenschat

Op maandag 3 november 2008 (9.30 - 16.00 uur) organiseert APS te Utrecht (Aristo) een studiedag over Begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands en andere vakken.

Deze studiedag is bestemd voor docenten vmbo (Vlaanderen: beroepsonderwijs) en h/v-onderbouw.

Programma
Op deze studiedag op basis van het boekje Lezen! dat iedere school heeft ontvangen, gaan we in op de relatie tussen leesvaardigheid en leren. Tevens komen uitbreiding van de woordenschat en kennisverwerving aan de orde.

Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het leesniveau van veel leerlingen niet toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Scholen kunnen veel doen om leerlingen beter te laten worden met begrijpend lezen. Wat daarin allemaal mogelijk is en wat kans op succes geeft, daarover gaat deze dag.

Aan de orde komen:

  • Hoe hangen begrijpend lezen, woordenschatverwerving en leren met elkaar samen?
  • Wat is succesvol bij het leren lezen en de opbouw van woordenschat?
  • Voorbeelden van een activerende leesdidactiek met een rijke context.
  • Lezen in de hele school: een leesbeleid maken.


Inschrijven

Via http://www.aps.nl/Talen


Informatie

Bert de Vos - e-mail: b.devos@aps.nl
Hella Kroon - e-mail: h.kroon@aps.nl
Telefoon: ++ 31 30 28 56 816

 

Wat?Studiedag Begrijpen lezen en woordenschat
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?03/11/2008
Meer informatie?APS
Website