Evenementen

Op zoek naar het succes van inburgering

Op zoek naar het succes van inburgering - Werkconferentie

In het Deltaplan inburgering heeft de Nederlandse Minister Vogelaar aangekondigd dat zij onderzoek zal laten doen naar de leerlast van inburgering en naar de factoren die leersucces bevorderen.

Cito doet op dit moment een vooronderzoek voor dit leerlastonderzoek. Het vooronderzoek moet leiden tot:

  • meer inzicht in de potentiële succesfactoren, die in de uitvoeringsfase van het leerlastonderzoek in pilots nader zullen worden onderzocht;
  • methodologische voorstellen voor de uitvoering van het onderzoek.

Op 14 november vragen we u mee te denken.

Doelgroep
Deze conferentie is bedoeld voor iedereen met een visie op en ervaring met goed onderwijs aan inburgeraars en voor iedereen die wil meedenken over onderzoek naar leersucces. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.

Wanneer
Op 14 november 2008 van 10 tot 16 uur.

Waar
In Hoog Brabant in Utrecht

Kosten
Deelname aan de conferentie is kostenloos.

Inschrijven
U kunt zich tot dinsdag 4 november inschrijven door het inschrijfformulier te retourneren naar Bertie.vandentoorn@cito.nl.

Het aantal plaatsen voor deze conferentie is beperkt. Wij zullen bij het verdelen van de beschikbare plaatsen niet alleen kijken naar de volgorde van inschrijving maar ook naar de bijdrage die iedere deelnemer wil leveren op de conferentie. Daarbij letten we enerzijds op een evenredige vertegenwoordiging van docenten, beleidsmakers, ondersteuners en onderzoekers en anderzijds op de bijdrage die u 's middags in het workshopgedeelte wilt leveren.

Uiterlijk donderdag 6 november ontvangt u bericht over uw deelname.

Wat?Op zoek naar het succes van inburgering
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?14/11/2008
Meer informatie?Cito
Bertie van den toorn
Bertie.vandentoorn@cito.nl