Evenementen

Expertmeeting Digitalisering Cultureel Erfgoed

De erfgoedsector heeft naast haar beheer- en behoudfunctie een essentiële publieksfunctie. Digitalisering van collecties wordt gezien als een belangrijke bijdrage daaraan. Welke verwachtingen heeft het publiek van de erfgoedsector en kan de sector daar wel aan voldoen? Welke knelpunten doen zich voor bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening en hoe zouden die, al dan niet met behulp van de creatieve industrie, opgelost kunnen worden? De keynote speech plaatst de problematiek in een Europese context, waarna ingezoomd wordt op de situatie in Vlaanderen en Nederland.

In drie themasessies komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod: samenwerking erfgoed en creatieve industrie, (her)bruikbaarheid digitaal erfgoed, en het toepassen van businessmodellen. Per themasessie zullen twee moderatoren van Vlaamse en Nederlandse kant de discussie leiden. Het is de bedoeling beleidsaanbevelingen te formuleren die de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland zal bezorgen aan de betrokken Vlaamse en Nederlandse ministers.

Wat?Expertmeeting Digitalisering Cultureel Erfgoed
Waar?Den Haag,
Wanneer?14/11/2008
Meer informatie?Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland
Ingrid Goossens
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
ingrid.goossens@cvn.be
Website