Evenementen

Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk

INLEIDING
11.45 Ontvangst met koffie/ thee in collegezaal 5A05 (Hoofdgebouw van de VU)
12.00 Hennie van der Vliet Welkomstwoord en Inleiding
Hennie is docent taalwetenschap en terminoloog aan de Vrije Universiteit, coördinator van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie
WORKSHOPS
12.15 Attila Görög Webcursus ad-hocterminologie
Attila is terminoloog, vertaler Hongaars en medewerker van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Hij haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.
korte samenvatting

Welke methodes, gratis online bronnen en programma’s kan de (beginnende) vertaler gebruiken om snel de vertaling van een bepaalde vakterm te vinden. Aan de hand van een vakterm (uitgekozen door de participanten) zullen we onze webcursus ad-hocterminologie op de proef stellen
12.45 Sue Muhr-Walker Translating terminology: which resource is best?
Sue is vertaler, o.a. bij de Ministerie van Buitenlandse Zaken, en docent ITV te Utrecht. Sue is zeer ervaren als vertaler en docent en haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.
korte samenvatting

Wat zijn de verschillende soorten terminologiebronnen waar je als vertaler mee te maken hebt en hoe ga je daarmee om? We gaan een korte tekst vertalen (NL>EN) (eentje waarin maximaal 5 termen aan bod komen) en een aantal parallelle bronnen raadplegen (Van Dale, Trados, Multiterm, glossaria etc.). Kijken naar wat de plussen en minnen zijn van de verschillende mogelijkheden, en de rol van de vakdeskundige. Uiteindelijk, welke keuzes maak je als vertaler en waarom?
13.45 Lunchpauze
14.15 Nathalie De Sutter, Terminologie in bedrijfscontext
medewerker van Cross Language en coördinator van de technische werkzaamheden op het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie in Gent. Nathalie is expert op het gebied van elektronisch terminologiebeheer en (semi-) automatisch vertalen.
korte samenvatting

Hoe werkt terminologie in de bedrijfscontext? Niet alleen is het “oogsten” van relevante termen een belangrijke opdracht voor documentatiedepartementen, de validatie van deze termen in elke taal is evenzeer cruciaal. De workshop toont wat we verstaan onder “relevante terminologie”, en introduceert een typisch proces dat kan opgezet worden om termen te laten valideren. Hierbij wordt bij voorbeur gebruik gemaakt van een “terminologiebeheerssysteem” zodat de termen ook geraadpleegd kunnen worden door alle belanghebbenden binnen –en buiten- de organisatie. Enkele tools worden live getoond.
15.15 Tom Vanallemeersch Delven naar Termen
Tom werkt aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen en coördineert een project van de Nederlandse Taalunie voor het ontwikkelen van een termextractor voor het Nederlands, die beschikbaar komt voor o.a. vertalers. Zijn bijdrage gaat in op wat de termextractor voor vertalers kan gaan betekenen.
korte samenvatting

Tom gaat vertellen over het project Termextractor van de Nederlandse Taalunie. De NTU is bezig met het ontwikkelen van een programma dat potentiële termen detecteert in Nederlandse teksten. Deze termextractor combineert ideeën uit de wereld van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk op het gebied van terminologie en vertalen. De presentatie gaat in op wat de termextractor voor vertalers kan gaan betekenen.
DISCUSSIE EN BORREL
16.15 Als afsluiting is er een evaluatieve discussie over inhoudelijke aspecten van de bijdragen, met een hapje en een drankje onder handbereik.


Kosten?Jammer genoeg is de Workshop reeds volgeboekt.


+31 20 59 86466
+31 20 59 85923
De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam
steunpunt@let.vu.nl
Wat?Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk
Waar?Amsterdam,
Wanneer?12/12/2008