Evenementen

Achtste Dag van Taal, Kunsten & Cultuur

Op vrijdag 30 januari wordt in Groningen de achtste Dag van Taal, Kunsten & Cultuur gehouden. Deze dag is bestemd voor docenten in de taal- en kunstvakken uit het voortgezet onderwijs. Het programma is een combinatie van vakinhoudelijke lezingen, praktijkgerichte workshops en actuele informatie op het vakgebied. Uiteraard is er ook gelegenheid voor de uitwisseling van ervaringen.

In de vakbijeenkomst Nederlands zullen we dit jaar ingaan op recente ontwikkelingen op het gebied van het literatuuronderwijs (presentatie van www.lezenvoordelijst.nl), het schrijfexamen (pilot Cito) en andere actuele zaken over het vak Nederlands.

Programma
De plenaire lezing wordt gegeven door Kader Abdolah. Er zijn vier subplenaire lezingen:

 1. Prof. dr. Joop van der Horst gaat in op het verval van de standaardtaal
 2. prof. dr. Marita Mathijsen praat over de herwaardering van de negentiende eeuw in de literatuur
 3. Frans Schouwenburg bespreekt het gebruik van internet in het talenonderwijs
 4. drs. Marjan Slob (filosoof en publicist) laat zien hoe je meer kunt halen uit 'pulp'.

De middag is gevuld met workshops. Een greep uit het aanbod voor docenten Nederlands:

 • Coen Peppelenbos – Nieuwe literatuur op het internet
 • Monique Metzemaekers & Theo Witte – Stimulerend literatuuronderwijs
 • Joop van der Horst – Leven zonder standaardtaal (discussie)
 • Henri Pols & Hilly Drok – Schoolexamen Nederlands-spreekvaardigheid: het debat
 • Roelien Linthorst & Maaike Pulles – Meer begrip met leeshulp op maat
 • Jacqueline van Kruiningen & Nienke Zoer – Tutorgesprekken over schrijven
 • Stijn Bussels – Samen naar het theater
 • Joost Pollmann – Strips in de klas

Inschrijven
Op de website www.rug.nl/uocg/tkc vindt u het complete programma voor de dag en kunt u zich aanmelden. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te doen, want vol is vol.

Veel docenten willen deze dag samen met enkele collega's bezoeken. Om dit te stimuleren bieden wij gratis toegang aan elke vierde deelnemer van een school.

De uiterste inschrijfdatum is zondag 18 januari.

Organisatoren
De Dag van Taal, Kunsten en Cultuur wordt georganiseerd door het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG), de Faculteit der Letteren en het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Cultuurnetwerk Nederland.

Wat?Achtste Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?30/01/2009
Meer informatie?Website