Evenementen

Meer Meertalenbeleid! Landelijke studiedag Taal en Cultuur.

In Nederland – maar niet alleen hier – is men zich dan ook steeds meer bewust geworden van het feit dat meertaligheid en multiculturaliteit zaken zijn die om aandacht vragen. Aandacht die zich zou moeten richten op twee aspecten: waardering en omgang. Vooral dat laatste aspect lijkt van belang: hoe kan de aanwezigheid van andere talen ‘benut’ worden voor het onderwijs in een andere taal of andere talen.

Docenten Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans (vmbo en mbo) zijn van harte welkom op de SLO studiedag voor talendocenten (mvt en Nederlands) die vrijdag 28 november wordt gehouden in Amsterdam: Meer Meertalenbeleid! Landelijke studiedag Taal en Cultuur.

Programma
Het programma omvat onder andere een plenaire inleiding 's ochtends, verzorgd door Dick Meijer (voorheen taalexpert bij SLO, nu zelfstandig werkzaam), en 13 keuze-workshops 's middags (twee rondes)

Voorbeeld van een van de workshops
Workshop Taaltaken - MVT
Christa Beckers, Firma Taal, ROC van Amsterdam en Boba Schromova, ROC van Amsterdam

Het project taaltaken in doorlopende leerlijnen richt zich op de mogelijkheden om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren. Een goede aansluiting zou op drie punten moeten plaatsvinden (bevindingen project Taalportfolio 2006):

  1. Persoonlijke overdracht
  2. Didactische aansluiting
  3. Aansluiting taalontwikkeling

De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van taaltaken die gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden door groepen leerlingen van het vmbo (als gast) en mbo (als dienstverlener). Toegevoegde waarde voor de vmbo-leerling is een oriëntatie op het beroep, die van de mbo-deelnemer het oefenen van gesprekken met "echte" klanten.

Tijdens deze workshop laten we kort zien hoe de taaltaken tot stand zijn gekomen en vertellen de betrokken docenten uit het vmbo en mbo wat de uitvoering ervan heeft opgeleverd. vanzelfsprekend is er voldoende tijd voor vragen en discussie.

Wanneer
Tijd: 09.30 16.00 uur

Waar
Plaats: Goethe-Institut, Herengracht 470 in Amsterdam.

Deelnemen
Deelname aan de conferentie kost € 200,00 voor SLO-netwerkleden en € 225,00 voor niet-netwerkleden (inclusief koffie, thee, lunch en conferentiemap met praktische materialen).

Meer info
Alle informatie, plus inschrijfformulier, is te vinden op: http://www.slo.nl/agenda/00016/

Wat?Meer Meertalenbeleid! Landelijke studiedag Taal en Cultuur.
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?28/11/2008
Meer informatie?SLO
Website