Evenementen

Studiedag Taalverzorging - APS

Inhoud
De Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen definieert in haar advies (januari 2008) over de referentieniveaus taal een apart domein Taalverzorging en taalbeschouwing met bijbehorend basisniveau. En omschrijft daarin veel uitgebreider dan de kerndoelen wat dat basisniveau moet inhouden.

In de praktijk besteden nogal wat docenten in het vo naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl, terwijl dat in het basisonderwijs ook al gebeurd is. Docenten zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook wíllen?

Op deze dag gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in?
  • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Hoe kan taalbeschouwing een plaats krijgen, zodat leerlingen het belang van grammaticale correctheid inzien?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten?

Doelgroep
Docenten Nederlands in de onderbouw

Datum, tijd en plaats
Dinsdag 13 januari 2009 van 09.30 - 16.00 uur in Aristo Utrecht

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 265,- .

Aanmelden
Via www.aps.nl/talen

Meer info
Via www.aps.nl/talen

Wat?Studiedag Taalverzorging - APS
een kwestie van kunnen en willen
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?13/01/2009
Meer informatie?APS
Hella Kroon
Website