Evenementen

Havo/vwo-conferentie voor docenten Nederlands (APS)

De jaarlijkse havo/vwo-conferentie voor docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans, georganiseerd door het APS, staat dit jaar in het teken van rendementsverbetering in de bovenbouw van havo en vwo. We gaan daarbij ook in op de (gespannen) relatie tussen de resultaten van de schoolexamens en de centrale examens.

Daarnaast besteden we aandacht aan actuele thema's, zoals het rapport van de commissie Meijerink: Over de drempels van taal en rekenen en de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het Europees Referentie Kader. Het rapport 'Over de drempels met taal' geeft de te halen taalniveaus voor Nederlands aan, het Europees Referentie Kader gaat een steeds grotere rol spelen bij het vaststellen van taalniveaus en bij de examinering voor Frans, Duits, Engels en Spaans.


Programma

Naast twee plenaire onderdelen kunt u een keuze maken uit zes workshops. In de eerste ronde bieden we de volgende workshops aan
:

Ronde 1

  • Doorlopende leerlijnen Nederlands
  • Werken met het Europees referentiekader in de les
  • Didactische variatie in de les en het verbeteren van de resultaten van de leerlingen.

Ronde 2

  • Leesvaardigheid en het centraal examen Nederlands.
  • Leesvaardigheid en het Centraal Examen Frans, Duits, Engels of Spaans
  • Taakgestuurd taalleren (Task based language learning)


Tijdstip en Plaats

  • Aristo Utrecht: woensdag 4 februari 2009, 9.30 - 16.00 u
  • Aristo Eindhoven: donderdag 12 februari 2009, 9.30 - 16.00 u


Inschrijven en meer informatie
U kunt zich inschrijven via www.aps.nl/talen

Wat?Havo/vwo-conferentie voor docenten Nederlands (APS)
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?04/02/2009
Meer informatie?APS
Website