Evenementen

Studiedag Plezier in taal - APS

Studiedag Plezier in taal

Doelgroep
Voor docenten Nederlands in de onderbouw havo-vwo en het vmbo die meer willen met hun vak


Inhoud
Leerlingen klagen vaak en veel over het vak Nederlands. Lezen vinden ze saai, spelling en grammatica duf en nergens voor nodig, en schrijven is lastig en moeilijk.

In de lessen Nederlands werken ze met hun boek op tafel vooral aan begrijpend lezen en zakelijk schrijven. In termen van Meervoudige Intelligentie wordt dan met name de leerling bediend die talig is ingesteld.

Maar het vak Nederlands en 'taal' is méér dan dat. Moedertaalonderwijs biedt ook veel aanknopingspunten om leerlingen te laten genieten van 'taal-leren'. Taal kan ontroeren, je kan erom lachen, je kunt er mee spelen, taal is een belangrijk voertuig voor inspiratie...

Op deze studiedag gaan we na wat voor mogelijkheden er zijn om in de lessen Nederlands creatieve aanpakken in te zetten. Aan de ene kant om de leerlingen te laten zien wat taal allemaal behelst en aan de andere kant om ook de leerlingen die niet zo van 'taal' houden te motiveren voor taal-onderwijs.

U maakt kennis met veel praktische aanpakken rond:

  • Allerlei vormen van creatief schrijven: van sms-poëzie tot een estafetteverhaal
  • Taal op het podium: cabaret, toneel, performance,
  • Taal en beeld
Dit alles tegen de achtergrond van het denken over Meervoudige Intelligentie.


Datum, tijd en plaats
Donderdag 19 maart 2009 van 9.30 -16.00 uur in Aristo Utrecht.


Kosten

€ 295,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 245,-.


Inschrijven

Inschrijven kan via de website van APS: www.aps.nl/talen

Wat?Studiedag Plezier in taal - APS
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?19/03/2009
Meer informatie?APS
Website