Evenementen

Deadline subsidieregelingen literatuur en lezen

De Taalunie wil ontmoeting, uitwisseling en netwerkvorming rond literatuur en lezen in Nederlands-Vlaams-Surinaams verband stimuleren. Hiervoor zijn twee subsidieregelingen ingesteld. Voor de regelingen kunnen twee keer per jaar projectplannen ingediend worden: voor 1 maart en voor 1 oktober. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen en prioriteert in relatie tot het beschikbare budget.

Wat?Deadline subsidieregelingen literatuur en lezen
Waar?,
Wanneer?01/03/2009
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Martijn Nicolaas
mnicolaas@taalunie.org
Website