Evenementen

Succesfactoren NT2 - implementatietrajecten

Succesfactoren NT2 - implementatietrajecten

Wat zijn nu succesfactoren voor het inburgeringsonderwijs? En wat leveren trajecten met die succesfactoren op?
Onlangs heeft Cito op verzoek van het ministerie van VROM aan de hand van literatuuronderzoek en een veldraadpleging een lijst opgesteld van de factoren. Deze succesfactoren NT2 worden verondersteld een grote, positieve invloed te hebben op het rendement van inburgeringsonderwijs.

Het ministerie van VROM is voornemens gemeenten en hun taalaanbieders te vragen om deze factoren te implementeren in trajecten voor alfabetisering, laagopgeleiden, middenopgeleiden en/of hoogopgeleiden. Hiervoor zal budget beschikbaar gesteld worden aan gemeenten. Deze implementatietrajecten zullen ook gemonitord worden.

Op 4 maart wordt in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor onderwijscoördinatoren en management van taalaanbieders die geïnteresseerd zijn in het opzetten van implementatietrajecten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de succesfactoren, over de implementatietrajecten en de procedure en voorwaarden voor het indienen van een voorstel.

Meer info en aanmelden

Wat?Succesfactoren NT2 - implementatietrajecten
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?04/03/2009