Evenementen

Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk

INLEIDING
10.45 Ontvangst met koffie/ thee in collegezaal - zaal 206 (Artesis Hogeschool Antwerpen, Schildersstraat 41)
11.00 Hennie van der Vliet Welkomstwoord en Inleiding
Hennie is docent taalwetenschap en terminoloog aan de Vrije Universiteit, hij is docent bij de masteropleiding ICT en Vertalen en hij is coördinator van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie.
WORKSHOPS
12.15 Leona van VaerenberghTerminologie – onderwijs en praktijk
Leona is docent op de Artesis Hogeschool en heeft verschillende publicaties op haar naam betreffende terminologie en vertalen. Op dit moment is zij betrokken bij het terminologieproject ABOP, een samenwerkingsproject van de Artesis Hogeschool en de Hogeschool Gent.
11.45 VRAGEN EN DISCUSSIE
12.00 Attila Görög: Webcursus ad-hocterminologie
Attila is terminoloog, vertaler Hongaars en medewerker van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Hij haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.
korte samenvatting

Welke methodes, gratis online bronnen en programma’s kan de (beginnende) vertaler gebruiken om snel de vertaling van een bepaalde vakterm te vinden? Op www.nedterm.org, de website van het Steunpunt, staat een webcursus die daar antwoord op geeft. Aan de hand van een vakterm zullen we de webcursus op de proef stellen. Het Steunpunt hoopt op commentaar van de deelnemers.
12.30 VRAGEN EN DISCUSSIE
12.45 Lunch
13.45 Sue Muhr-Walker: Translating terminology: which resource is best?
Sue is vertaler, o.a. bij de Ministerie van Buitenlandse Zaken, en docent aan het ITV te Utrecht. Sue is zeer ervaren als vertaler en docent en haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.
korte samenvatting

Sue bespreekt verschillende soorten terminologiebronnen die je als vertaler kunt raadplegen en laat zien hoe je ermee om kunt gaan. We gaan een korte tekst vertalen (NL>EN) (eentje waarin maximaal 5 termen aan bod komen) en een aantal bronnen raadplegen (woordenboeken, Trados, Multiterm, glossaria etc.). We kijken naar wat de plussen en minnen zijn van de verschillende mogelijkheden, en naar de rol van de vakdeskundige. Uiteindelijk is de vraag welke keuzes je maakt als vertaler en waarom?
14.30 VRAGEN EN DISCUSSIE
14.45 Nathalie De Sutter: Terminologie in bedrijfscontext
Nathalie is medewerker van Cross Language en coördinator van de technische werkzaamheden op het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie in Gent. Nathalie is expert op het gebied van elektronisch terminologiebeheer en (semi-) automatisch vertalen.
korte samenvatting

De bijdrage van Nathalie gaat over hoe terminologie werkt in een bedrijfscontext. Daarbij valt te denken aan het opbouwen en valideren van een termenlijst. Ze bespreekt vanuit haar praktijkervaring hoe een terminologiebeheersysteem eruit moet zien om efficiënt te zijn en zij zal een aantal systemen tonen. Naar aanleiding van deze bijdrage komt o.a. de relatie tussen opdrachtgever en vertaler aan de orde. We zijn benieuwd naar de ervaringen en de visie van de vertalers.
15.30 VRAGEN EN DISCUSSIE
15.45 Tom Vanallemeersch: Delven naar Termen
Tom werkt aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen en coördineert een project van de Nederlandse Taalunie voor het ontwikkelen van een termextractor voor het Nederlands, die beschikbaar komt voor o.a. vertalers. Zijn bijdrage gaat in op wat de termextractor voor vertalers kan gaan betekenen.
korte samenvatting

Tom gaat vertellen over het project Termextractor van de Nederlandse Taalunie. De NTU is bezig met het ontwikkelen van een termextractor voor het Nederlands, die beschikbaar komt voor o.a. vertalers. Deze bijdrage gaat in op wat de termextractor voor vertalers kan gaan betekenen. De NTU ziet graag dat vertalers met de termextractor aan de slag gaan, en vanuit die wens is deze bijdrage ook voor u interessant. In dit stadium kunt u bovendien uw wensen kenbaar maken. Is termextractie in de nabije toekomst een serieuze optie?
16.30 VRAGEN EN DISCUSSIE
BORREL MET DISCUSSIE
16.45 Ter afsluiting is er de mogelijkheid met een drankje deel te nemen aan een discussie geleid door Hennie vd Vliet, die de dag samenvat en de deelnemers naar hun opvattingen, wensen en ideeën vraagt met betrekking tot het Steunpunt.

Wat?Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk
Waar?Artesis Hogeschool Antwerpen, Schildersstraat 41, België
Wanneer?03/04/2009 tot 03/04/2009