Evenementen

MIDP-symposium Meertaligheid van Onderuit

In het overheersende discours rond taalbeleid en -planning, worden taalgebruikers al te vaak beschouwd als de passieve 'ontvangers' van overheidsbeslissingen op het vlak van taal. In tegenstelling met dat discours wil het 2de Internationale MIDP Symposium de reële betrokkenheid van de zogezegd ondergeschikte of zwakke ontvanger centraal stellen. Het uitgangspunt is dat diegenen die verondersteld worden taalbeleidsmaatregelen te ondergaan en louter te implementeren, in hun dagelijkse talige praktijk en doorheen hun discursieve percepties en interpretaties van taalverhoudingen de taalrealiteit mee vorm blijken te geven en haar bovendien in nieuwe en onverwachte richtingen te sturen. Dit dialectische interactieproces tussen beslissingen 'van bovenuit' en de actieve respons daarop 'van onderuit' geeft vorm aan de taalverhoudingen binnen meertalige gemeenschappen.

Enkele kernvragen m.b.t. het thema:

  • Welke perceptie heerst er bij taalgebruikers t.a.v. taalbeleid?
  • Hoe wordt op taalbeleidsmaatregelen gereageerd?
  • Waarom hebben bepaalde taalbeleidsmaatregelen het 'gewenste' effect en andere weer net niet?
  • Hoe speelt top-down taalbeleid in op veranderende sociolinguïstische realiteiten?
  • Slagen taalbeleidsmaatregelen erin om mensen een stem te geven en om hun levensomstandigheden te verbeteren?
  • Hoe produceren en reproduceren taalgebruikers, van onderuit, grotere sociolinguïstische structuren en patronen van meertaligheid, zowel in tijd als in ruimte?

Gastsprekers zijn Durk Gorter, Sinfree Makoni en Elana Shohamy

Wat?MIDP-symposium Meertaligheid van Onderuit
Waar?Antwerpen,
Wanneer?14/09/2009 tot 16/09/2009
Meer informatie?LINGUAPOLIS
Ann Aerts
+ 32 3 220 41 97
Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 8
2000 Antwerpen
België
ann.aerts@ua.ac.be
Website