Evenementen

vmbo-examens Nederlands in verandering

vmbo-examens Nederlands in verandering

Op vrijdag 17 april organiseert het Sectie Bestuur Nederlands (SBN) van Levende Talen een voorlichtingsbijeenkomst over aankomende veranderingen in de examens Nederlands.

Twee ontwikkelingen in het onderwijsveld liggen hieraan ten grondslag. Allereerst zijn er de bevindingen van de commissie Meijerink die in het rapport 'Over de drempels met taal' aandacht vraagt voor doorlopende leerlijnen. Examens markeren de taaldrempels van het ene schooltype naar het andere. Het rapport zal zeker invloed gaan krijgen op de examenpraktijk.

Ten tweede is de CEVO vast van plan de computer in te zetten bij de examinering, ook bij Nederlands. Voor BB zijn de plannen al vergevorderd. KB maakt een begin in 2010. Komt GL/GT ook aan de beurt? De Cevo heeft ook concrete plannen om schrijven op een andere manier te gaan examineren. In 2010 overweegt de CEVO een examenexperiment uit te voeren met Beroepsgericht Schrijven Nederlands op daartoe aangezochte scholen.

Beide ontwikkelingen gaan of hebben al invloed op de manier waarop we ons taalonderwijs examineren. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de examenvoorbereiding van de leerlingen in het vmbo nu en in de toekomst.

Hoe zien die vernieuwde examenvormen er dan uit? Welke keuzen worden er gemaakt? Naast een antwoord op deze vragen gaan we tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst in op de voordelen, de problemen en de toekomstverwachtingen van deze ontwikkelingen. Ook informeren we u over wat het Beroepsgericht Schrijven inhoudt.

Programma
De opzet van de voorlichtingsbijeenkomst is:

  • algemene inleiding over komende ontwikkelingen
  • pauze
  • korte demonstratie van digitale examens
  • uitleg van BSN met concrete examenopdrachten voor de verschillende beroepsgerichte vakken
  • gedachtenwisseling en discussie
  • borrel

Presentatie wordt gegeven door Ton Hendrix, secretaris van het SBN en als Cito-medewerker betrokken bij de examens Nederlands van het vmbo.

Waar en wanneer
De voorlichtingsmiddag is op 17 april in Utrecht in Hogeschool Domstad.
Adres: Weg der Verenigde Naties 1 13.30-17.00 uur.

Bekijk de routebeschrijving.

Kostprijs
De voorlichtingsbijeenkomst vmbo-examens Nederlands in verandering is voor leden gratis. Voor niet-leden zijn de kosten € 30,-

Aanmelden
U kunt zich opgeven per e-mail bij Fonnie Haverkort, e-mailadres: fhaverkort@hzm.gsf.nl
Geef in deze mail aan op welke school of instelling u werkzaam bent.

 

Wat?vmbo-examens Nederlands in verandering
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?17/04/2009
Meer informatie?Sectiebestuur Nederlands Levende Talen