Evenementen

Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal officieel van start

Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal opent zijn deuren

Het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal gaat in april officieel van start. Dit wordt gevierd met een feestelijke opening van het centrum met tal van genodigden. Docenten Nederlands uit de hele wereld kunnen dus binnenkort advies krijgen en lessen volgen in het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Dat opent zijn deuren op 1 april 2009 in Brussel.

Met Nederlands als vreemde taal wordt bedoeld: Nederlands leren in een anderstalige omgeving. Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van allerlei nationaliteiten Nederlands als vreemde taal. In Wallonië is Nederlands op alle scholen een schoolvak. Daar gaat het om meer dan 350.000 leerlingen. In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen leren rond de 20.000 leerlingen Nederlands, in Nedersaksen meer dan 3.000. En in het Noorden van Frankrijk zijn dat er ongeveer 8.000. Ook in andere werelddelen is het Nederlands populair: er zijn wereldwijd een kleine 200 universiteiten waar Nederlands wordt gestudeerd.

Het nieuwe Taaluniecentrum is er om de duizenden docenten Nederlands over de hele wereld met raad en daad te steunen bij de uitoefening van hun vak. Vaak gaat het om mensen die zelf een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. Ze kunnen bij het centrum terecht voor persoonlijk advies over bijvoorbeeld didactiek of leermiddelen. Ze kunnen hun informatie ook zoeken in de online databanken met didactische methoden en leermiddelen.

Het Taaluniecentrum gaat studiedagen en cursussen voor de docenten organiseren. En elk jaar biedt het buitenlandse universitaire studenten een zomercursus over Nederlandse taal en cultuur.

De algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie zal het Taaluniecentrum openen. De Taalunie nam het initiatief voor dit centrum en financiert het ook. Dat maakt deel uit van het beleid om het Nederlands in het buitenland stimuleren. Voor universitaire docenten Nederlands in het buitenland bestond er al een instantie waar ze voor advies en bijscholing terecht konden: het Steunpunt Nederlands als vreemde taal in Amsterdam. Dat Steunpunt heeft zijn activiteiten nu overgedragen aan het Taaluniecentrum dat ook diensten aan de niet-universitaire docenten verleent.

Vanaf 1 april vindt u meer informatie over het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde Taal via de onderstaande link.

Contactgegevens:
Taaluniecentrum NVT
Gebouw Kaaitheater
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Wat?Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal officieel van start
Waar?Brussel, België
Wanneer?01/04/2009
Meer informatie?+32 2 203 6673
secretariaat@taaluniecentrum-nvt.org
Website