Evenementen

Impulsen voor het literatuuronderwijs

De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Onderwijscentrum VU organiseren op 15 mei 2009 in samenwerking met Stichting Lezen een bij- en nascholingsdag voor leraren Nederlands en GLO. Het programma begint met een plenaire bijeenkomst waarin de historische letterkunde centraal staat. Daarna zijn er twee workshoprondes. Hierin komen recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Nadrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan de vakdidactische kant van de verschillende onderwerpen. Stichting Lezen presenteert zich als Kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Cursusgegevens: Bestemd voor docenten Nederlands en GLO in de bovenbouw havo/vwo Tijd 13.00 - 16.30 uur Cursusprijs € 180,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee

Wat?Impulsen voor het literatuuronderwijs
Studiedag
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?15/05/2009
Meer informatie?VU Amsterdam en Stichting Lezen
Dick Schram, Wim Maas
w.maas@ond.vu.nl
Website