Evenementen

Minisymposium Wat moeten wij met de grammatica?

Het schoolvak Nederlands en het modernevreemdetalenonderwijs lijken een haat-liefdeverhouding te hebben met de grammatica. Aan de ene kant wordt het nut van traditioneel grammaticaonderwijs sterk betwijfeld, aan de andere kant duiken traditionele kwesties uit de wereld van spelling en grammatica steeds weer op in taaltoetsen. Iedereen lijkt het erover eens dat focus on form een zekere rol moet spelen in het taalonderwijs, maar de meningen verschillen over de precieze omvang en inhoud van die rol.

Op vrijdag 8 mei 2009 organiseert prof. dr. Peter-Arno Coppen ter gelegenheid van zijn oratie een minisymposium, waarin het grammaticaonderwijs belicht wordt vanuit verschillende perspectieven. Wat is er aan grammaticaonderwijs nodig, wil je in de bovenbouw van het vwo iets aan taalkunde kunnen doen? Wat heb je aan grammaticale vaardigheden nodig om als pabostudent ook op dit gebied mee te kunnen praten? Wat missen de universitaire talenstudies aan grammaticale kennis en vaardigheden bij hun eerstejaars studenten? Zijn die grammaticale vaardigheden gekoppeld aan de traditionele termen, of juist niet? Hoe kun je aantrekkelijk grammaticaonderwijs ontwikkelen rond die noodzakelijke vaardigheden?

Deze vragen worden behandeld door ervaringsdeskundigen uit verschillende domeinen: prof. dr. Hans Hulshof is vakdidactisch hoogleraar aan het ICLON van de Universiteit Leiden, en medeontwerper van een taalkundemethode voor de bovenbouw van het vwo; dr. Anneli Schaufeli is lid van het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit en verbonden aan de pabo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen; dr. Jan-Wouter Zwart is universitair hoofddocent taalwetenschap aan de Universiteit van Groningen; en Jan T'Sas lic. is vakdidacticus aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Antwerpen, en hij publiceerde onder andere over de grammaticamethode Neejandertaal.

Wat?Minisymposium Wat moeten wij met de grammatica?
Waar?Nijmegen,
Wanneer?08/05/2009
Meer informatie?Radbouduniversiteit Nijmegen
Peter-Arno Coppen
peterarno+symposium@gmail.com
Website