Evenementen

Minisymposium rond uitreiking Lofprijs der Nederlandse Taal

Op maandag 18 mei a.s. wordt in Eindhoven de Lofprijs der Nederlandse taal 2008 uitgereikt aan Linda van de Bergh. Zoals al eerder bekend is gemaakt heeft Van den Bergh die prijs gewonnen omdat zij met medestudenten, met succes, heeft geprotesteerd tegen het gebruik van het Engels tijdens de diploma-uitreiking aan de Radboud-universiteit in Nijmegen. Mevrouw Van den Bergh, researchmaster Behavioural Science, is momenteel promovenda aan de Eindhoven School of Education.

Rond de uitreiking van de stoffelijke blijken van de prijs aan de winnares, een plastiek van de Amsterdamse kunstenaar van Vlaamse afkomst Puk de Hondt en een oorkonde, is een minisymposium georganiseerd. Het hoofd van het Eindhovense instituut prof.dr.W.Jochems zal er zijn visie geven op het toenemende gebruik van het Engels op de Nederlandse universiteiten. Jan Roukens, bestuurslid van de stichting Nederlands, zal ingaan op het gebruik van Engels op de universiteiten van andere Europese landen in vergelijking met Nederland. Thomas von der Dunk, winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2007, zal de prijs aan de winnares overhandigen voorafgegaan door zijn scherpe visie over de verengelsing van de universiteiten en bij uitbreiding ook van het Nederlandse onderwijs. Het minisymposium zal worden afgesloten met een borrel, aangeboden door de Eindhoven School of Education.

De winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2008, minister van onderwijs Ronald Plasterk, is ook uitgenodigd om zijn als aanmoediging bedoelde prijs in ontvangst te nemen. Het is momenteel nog niet bekend of de bewindsman dat ook daadwerkelijk zal doen.

Wat?Minisymposium rond uitreiking Lofprijs der Nederlandse Taal
Waar?Eindhoven,
Wanneer?18/05/2009
Meer informatie?Stichting Nederlands
Arno Schrauwers
slofprijs2008@stichtingnederlands.nl
Website