Evenementen

ANBF-onderzoeksmarkt

Op zaterdag 21 november 2009 organiseert de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) haar tweejaarlijkse Onderzoeksmarkt, die dit jaar aan de Université libre de Bruxelles zal plaatsvinden. Op deze bijeenkomst wil de ANBF (jonge) onderzoekers en ervaringsdeskundigen op het gebied van de neerlandistiek de gelegenheid geven hun werk aan een breed publiek voor te stellen. Daarbij zal aandacht worden besteed aan (toegepaste) taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, maatschappij en cultuur, zakelijk Nederlands en didactiek van het Nederlands als vreemde taal.

Call for papers
Geïnteresseerde sprekers kunnen zich vóór 30 juni a.s. aanmelden bij Henny Bijleveld (hbijleveld@ulb.ac.be). Hiervoor dien men een abstract van circa 300 woorden en een kort cv mee te sturen. Bij voorkeur via e-mail (Word-bestand). Voor elke lezing zal 20 minuten (+ 10 min. discussie) worden ingeruimd. De werktalen zijn Nederlands en Frans. Traditiegetrouw kunnen de bijdragen aan de Onderzoeksmarkt ter publicatie in n/f worden aangeboden (http://www.anbf.be/N-F.html).

Het programma zal medio september 2009 aan de leden rondgemaild worden. Voor meer inlichtingen over de Onderzoeksmarkt kunt u terecht bij Henny Bijleveld (coördinator van het organisatiecomité). De correspondentiegegevens vindt u hieronder.

Wat?ANBF-onderzoeksmarkt
Tweejarige onderzoeksmarkt ANBF dit jaar in Brussel
Waar?Brussel, Université Libre de Bruxelles, België
Wanneer?21/11/2009
Meer informatie?ANBF
Henny Bijleveld
+32 (0)2 650 38 21
+32 (0)2 650 24 50
Université libre de Bruxelles, Département de langues et littératures modernes, Linguistique néerlandaise, Campus du Solbosch, CP 175 F. D. Rooseveltlaan, 50, B- 1050 Brussel
hbijleveld@ulb.ac.be
Website