Evenementen

Internationaal symposium Meertaligheid

Het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) organiseert het zevende International Symposium on Bilingualism (ISB7). Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

 • Tweedetaalverwerving
 • Tweetalige spraakverwerking
 • Taalverandering en taalverlies
 • Grammaticale ontwikkeling bij tweetalige kinderen
 • Code-switching
 • Interculturele communicatie
 • Taalcontact
 • Taalbeleid en de ideologie van tweetaligheid
 • Meertaligheid en onderwijs
 • Neurolinguïstische en psycholinguïstische studies van tweetaligheid
 • Vertalen en tolken

Gastsprekers zijn Shyamala Chengappa (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, India), Guus Extra (Universiteit van Tilburg), Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen), Nuria Sebastian-Gallés (Universitat de Barcelona, Catalonia), Antonella Sorace (University of Edinburgh, Scotland), Sarah Thomason (University of Michigan, USA).

Wat?Internationaal symposium Meertaligheid
Waar?Utrecht,
Wanneer?08/07/2009 tot 11/07/2009
Meer informatie?Universiteit Utrecht
Sabine Preuss
+31 30 253 27 28
FBU Conference Office
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
Nederland
isb7@uu.nl
Website