Evenementen

Vierde Streektaalconferentie

Ara! en Variaties organiseren i.s.m. FAROen de Radboud Universiteit Nijmegen op 12 juni 2009 de Vierde Internationale Streektaalconferentie in Brussel. Gastheer is de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds ruim twee decennia neemt de aandacht voor de inheemse taalvariatie in Nederland en België gestaag toe. Provincies en taalgemeenschappen zijn bekommerd over de verschralende taalvariatie en in verschillende regio's is men begonnen met een eigen beleid ter zake. Daarbij maakte men in Nederland gebruik van het Handvest voor regionale talen en talen van minderheden, opgesteld door de Raad van Europa (Straatsburg). In Vlaanderen is de animo voor het erkennen van streektalen niet groot. Vanwaar deze verschillen tussen aangrenzende regio's? Zou het Handvest ook in België inzetbaar kunnen zijn? Waarom willen de Nedersaksen een erkenning van het Nedersaksisch onder deel III, zoals het Fries? En welke alternatieve beleidskaders in nationaal of internationaal verband zouden kunnen worden ingezet om een pro-actief en gevarieerd taalvariatiebeleid te ontwikkelen? De Vierde Internationale Streektaalconferentie buigt zich op 12 juni in het centrum van de Europese Gemeenschap over deze vragen. Specialisten uit Brussel, Vlaanderen, Nederland en Wallonië geven hun visie over een en ander en gaan afsluitend onderling en met de aanwezigen in debat.

Wat?Vierde Streektaalconferentie
Waar?Brussel,
Wanneer?12/06/2009
Meer informatie?Variaties vzw
Veronique De Tier
+32 478 65 79 85
Kraanlei 65
9000 Gent
België
variaties@huisvanalijn.be
Website